• 2021 M. GRUODŽIO 27 D. EŽTT PRIĖMĖ SPRENDIMĄ TAIKYTI LAIKINĄSIAS APSAUGOS PRIEMONES BYLOJE W.G.A. PRIEŠ LIETUVĄ (PETICIJA NR. 61808/21)

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas arba EŽTT) 2021 m. gruodžio 27 d. priėmė sprendimą pagal Teismo reglamento 39 taisyklę taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareiškėjo W.G.A., prisistatančio Sirijos piliečiu, atžvilgiu. EŽTT Lietuvos Respublikai nurodė iki 2022 m. sausio 31 d. neišsiųsti pareiškėjo iš Lietuvos.

    

   EŽTT, vadovaudamasis EŽTT reglamento 47 taisyklės 4 punktu, nusprendė neatskleisti užsieniečio tapatybės ir taikyti anonimiškumą šioje byloje. EŽTT, vadovaudamasis EŽTT reglamento 41 taisykle suteikė šiai peticijai pirmenybę.

    

   Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo EŽTT priima atskirą procesinį sprendimą, kuris neturi poveikio bet kokiems vėlesniems EŽTT sprendimams dėl galimos peticijos priimtinumo ir esmės. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos išimtiniais atvejais ir tik tada, jei Teismas mano, kad pareiškėjui kyla realus pavojus, kad bus padaryta svarbi, nepataisoma žala, jei ta priemonė nebus pritaikyta.

  Atgal