• Europos Žmogaus Teisių Teismas peticiją dėl per ilgo teismo proceso išbraukė iš bylų sąrašo

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) 2019 m. balandžio 25 d. nutarimu išbraukė iš bylų sąrašo peticiją Rušienė prieš Lietuvą (Nr. 59413/17), kurioje pareiškėja, remdamasi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsniu (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) ir 13 straipsniu (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę) skundėsi, kad Lietuvos teismai nepagrįstai atmetė jos ieškinį dėl neturtinės žalos, sukeltos 8 metus trukusio teismo proceso kitoje byloje, atlyginimo.

    

   2005 m. pareiškėja inicijavo teisminį procesą prieš ligoninę dėl motinos mirties ir prašė priteisti neturtinę žalą. Nacionaliniai teismai pareiškėjos ieškinį atmetė kaip nepagrįstą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo galutinė nutartis šioje byloje buvo priimta 2013 m. Tuomet pareiškėja padavė ieškinį dėl neturtinės žalos dėl pernelyg ilgo teisminio proceso atlyginimo. Pirmosios instancijos teismas konstatavo teismo proceso organizavimo trūkumų ir pareiškėjos ieškinį tenkino iš dalies, priteisdamas 2000 eurų neturtinei žalai. Apeliacinės instancijos teismas panaikino žemesnės instancijos teismo sprendimą ir pareiškėjos ieškinį atmetė, konstatuodamas, kad proceso ilgesnę trukmę objektyviai lėmė bylos pobūdis, siekiant nustatyti reikšmingas bylos aplinkybes prireikė dviejų ekspertizių, per visą bylos nagrinėjimo eigą mirė du proceso dalyviai, dėl ko byla buvo stabdoma iki atsiras šių asmenų teisių perėmėjai, taip pat proceso trukmei turėjo įtakos ir pačios pareiškėjos veiksmai, teikiant teismo procesinius dokumentus, prašymus dėl bylos sustabdymo iki įsiteisės procesiniai sprendimai kitose bylose. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė priimti pareiškėjos kasacinį skundą, kadangi jis buvo grindžiamas ne teisiniais, bet faktiniais argumentais.

    

   Nutarime Teismas pažymėjo, kad perdavus peticiją Vyriausybei ir šiai pateikus savo poziciją dėl peticijos priimtinumo ir esmės, Teismo kanceliarija nesulaukė pareiškėjos atsakymo į laišką, kurį ji gavo 2019 m. sausio 31 d. ir kuriuo buvo įspėta, kad nustatytas terminas pateikti pastabas baigėsi. Atkreipiant dėmesį, kad pareiškėja nepateikė prašymo terminą pratęsti, ji buvo įspėta, kad peticija gali būti išbraukta iš bylų sąrašo pagal Konvencijos 37 straipsnio 1 dalį.

    

   Nuspręsdamas, kad pareiškėja nebeketina palaikyti savo peticijos ir nesant ypatingų aplinkybių, dėl kurių peticijos nagrinėjimas būtų reikalingas gerbiant Konvencijoje ir jos Protokoluose įtvirtintas žmogaus teises, Teismas, remdamasis Konvencijos 37 straipsnio 1 dalimi, vienbalsiai nusprendė išbraukti peticiją iš bylų sąrašo.

    

   Teismo nutarimas byloje Rušienė prieš Lietuvą (anglų kalba)

  Atgal