• Perduota peticija dėl kurstymo padaryti nusikaltimą, taikant nusikalstamos veikos imitavimo modelį

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Romo Adomavičiaus peticiją prieš Lietuvą (Nr. 17331/18), kurioje pareiškėjas, remdamasis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio (Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) 1 dalimi, skundžiasi, jog buvo sukurstytas padaryti nusikaltimą, pažeidžiant jo teisę į teisingą bylos nagrinėjimą.

    

   R. Adomavičius buvo nuteistas už tai, kad 2012 m. būdamas Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas ir UAB „Vilniaus vandenys“ Stebėtojų tarybos narys, pasinaudodamas savo tarnyba, įgaliojimais ir pažintimis savo naudai tiesiogiai susitarė ir priėmė didesnės negu 250 MGL vertės kyšį pažadėjęs paveikti savivaldybės įstaigą ir jos valstybės tarnautoją, kad teisėtai veiktų vykdydami įgaliojimus.

    

   R. Adomavičius savo peticijoje skundžiasi dėl to, kad nacionaliniai teismai neteisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir jais nustatytas aplinkybes, buvo šališki, nepasisakė dėl neteisėtų Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų veiksmų, o nusikalstamą veiką imituojantis modelis buvo naudojamas neteisėtai. Pareiškėjas teigia, kad buvo sukurstytas padaryti nusikaltimą, baudžiamajame procese prieš jį buvo naudojami kurstymo veiksmais surinkti įrodymai.

    

   Teismas, spręsdamas dėl R. Adomavičiaus peticijos priimtinumo ir esmės, vertins, ar pareiškėjui buvo užtikrinta teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, sprendžiant jam pareikšto baudžiamojo kaltinimo klausimą, remiantis Konvencijos 6 straipsnio 1 dalimi, t.y., ar pareiškėjas buvo sukurstytas padaryti nusikaltimą.

    

  Atgal