• Perduota peticija dėl pernelyg ilgos baudžiamojo proceso trukmės

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Nikitos Gančo peticiją prieš Lietuvą (Nr. 42168/19), kurioje pareiškėjas, remdamasis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalimi (teisė į bylos išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką), skundėsi dėl pernelyg ilgos baudžiamojo proceso trukmės (6 metai ir 5 mėnesiai).

    

   Remiantis bylos duomenimis, 2010-12-20 pareiškėjui buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo. 2014-06-18 pranešimas apie įtarimą buvo patikslintas, kaltinant pareiškėją tuo, kad jis, būdamas nusikalstamos organizuotos grupės vykdytoju, kartu su kitais organizuotos grupės nariais apgaule juridinio asmens naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės – į valstybės biudžetą mokėtino pridėtinės vertės mokesčio – sumokėjimo. 2015-01-22 surašius kaltinamąjį aktą, byla perduota teismui. 2016-02-29 nuosprendžiu pirmosios instancijos teismas pareiškėją išteisino. Apeliacinės instancijos teismas 2016-11-09 nuosprendžiu N. Gančo pripažino kaltu ir paskyrė 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant 1 metams. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017-05-16 nutartimi konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismo nuosprendis naikintinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir dėl padarytų esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, ir paliko galioti pirmosios instancijos išteisinamąjį nuosprendį.

    

   Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo peticijos priimtinumo ir esmės, vertins, ar baudžiamojo proceso trukmė nepažeidė Konvencijoje numatyto „įmanomai trumpiausio laiko“ reikalavimo.

  Atgal