• Perduota peticija dėl pernelyg ilgos ikiteisminio tyrimo trukmės

    • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Vytauto Babkaičio peticiją prieš Lietuvą (Nr. 49419/18), kurioje pareiškėjas skundžiasi dėl pernelyg ilgos, beveik aštuonerius metus trukusios, ikiteisminio tyrimo, kuris buvo nutrauktas suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui, trukmės. Pažymėtina, kad prokurorui nutraukus ikiteisminį tyrimą, pareiškėjas kreipėsi su ieškiniu dėl žalos atlyginimo iš valstybės civiline tvarka į nacionalinius teismus. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo ieškinį iš dalies patenkino ir priteisė 1 800 eurų sumą neturtinei žalai atlyginti, tačiau apeliacinis teismas pakeitė tokį sprendimą, konstatuodamas, kad bylos sudėtingumas pateisino bylos nagrinėjimo trukmę. Lietuvos Aukščiausias Teismas 2018 m. liepos 18 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą, kuriame jis teigė, kad buvo pažeista Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalis (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą). V. Babkaitis kreipėsi į EŽTT.    

       

      EŽTT vertins, ar šioje byloje ikiteisminio tyrimo trukmė atitiko Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą reikalavimą „per įmanomai trumpiausią laiką“.          

    Atgal