• Perduota peticija dėl reikalavimo visiškai atlyginti regreso tvarka nukentėjusiam asmeniui išmokėtas socialinio draudimo netekto darbingumo išmokas

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas arba EŽTT) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei peticiją Bernotas prieš Lietuvą (peticija Nr. 59065/21), kurioje pareiškėjas, remdamasis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) nuostatomis, ginčija nacionalinių teismų sprendimus, pagal kuriuos jis privalo nacionalinėms institucijoms atlyginti jų nukentėjusiajam Ž. K. išmokėtą netekto darbingumo pensiją. Pareiškėjas pažymi, kad jis jau sumokėjo baudžiamajame procese Ž. K. priteistą neturtinės žalos atlyginimą, tačiau už nelaimingo atsitikimo pasekmes jis privalės mokėti tol, kol Ž. K. bus nedarbingas.

    

   Baudžiamojoje byloje nacionaliniai teismai konstatavo, kad 2010 m. pareiškėjas dėl neatsargumo pažeisdamas Medžioklės Lietuvos teritorijoje taisykles, su savo medžiokliniu šautuvu iššovė ir sužalojo Ž. K., padarydamas jam sunkų sveikatos sutrikdymą. Pareiškėjas pripažintas kaltu, padaręs nusikaltimą, numatytą Baudžiamojo kodekso 137 straipsnio (sunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo) 3 dalyje. Baudžiamojoje byloje nacionaliniai teismai iš nuteistojo pareiškėjo nukentėjusiojo Ž. K. naudai priteisė neturtinės žalos atlyginimą (10 725 EUR), kurį pareiškėjas sumokėjo.

    

   Nacionalinės institucijos nustatė, kad dėl patirtų sužalojimų Ž. K. neteko žymios dalies darbingumo ir turi teisę į netekto darbingumo pensiją vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu. Nuo 2011 m. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius, remdamasis Civilinio kodekso 6.290 straipsnio 3 dalimi, periodiškai teikdavo ieškinius nacionaliniams teismams prieš pareiškėją, prašydamas priteisti ieškovei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui iš atsakovo pareiškėjo nukentėjusiajam Ž. K. išmokėtų socialinio draudimo netekto darbingumo išmokų atlyginimą. Nacionaliniai teismai tenkina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus ieškinius. Pasak nacionalinių teismų, pareiškėjas išmokėdamas neturtinės žalos atlyginimą baudžiamojoje byloje nukentėjusiajam atlygino tuo metu padarytą žalą, o vėlesniais mokėjimais siekiama sušvelninti po nelaimingo atsitikimo atsiradusią žalą – sumažėjusį Ž. K. darbingumą.

    

   Šioje byloje EŽTT vertins, ar buvo pažeista pareiškėjo teisė į nuosavybę Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnio požiūriu, atsižvelgiant į reikalavimą jam visiškai atlyginti regreso tvarka nuo nelaimingo atsitikimo nukentėjusiam asmeniui išmokėtas socialinio draudimo netekto darbingumo išmokas. Konkrečiai, Teismas vertins, ar pareiškėjui teko per didelė individuali našta ir ar Lietuvos valdžios institucijos pasiekė teisingą pusiausvyrą tarp visuomenės bendrojo intereso ir pareiškėjo pagrindinių teisių apsaugos reikalavimų.

  Atgal