• Perduotas skundas prieš Lietuvą dėl tariamo neteisėto vaiko išvežimo į užsienio valstybę

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas / EŽTT) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Dmitrijaus Byčenko peticiją prieš Lietuvą (Nr. 10477/21) dėl netinkamo proceso Lietuvos teismuose, sprendžiant ginčą dėl vaiko gyvenamosios vietos. 

    

   Šioje byloje pareiškėjas pirmiausia teigia, kad jo teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą buvo pažeista dėl to, kad teismai atsisakė grąžinti jo sūnų į Lietuvą ir nepaisė, jog galiojančios bendravimo tvarkos, motinai išsivežus vaiką į užsienio šalį, vykdymas objektyviai tapo neįmanomas. Be to, pareiškėjas skundžiasi, kad procesas Lietuvoje dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo  buvo neteisingas, nes teismai neišklausė jo sūnaus, neišsireikalavo reikiamos ekspertų išvados ir neužtikrino buvusios žmonos dalyvavimo. Taip Lietuvos teismai, anot pareiškėjo, pritardami neteisėtiems motinos veiksmams, diskriminavo jį lyties pagrindu.

    

   EŽTT spręs, ar Lietuvos teismuose vykęs procesas, nusprendžiant negrąžinti pareiškėjo sūnaus į Lietuvą, atitiko Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 8 straipsnyje (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) ir 6 straipsnio 1 dalyje (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) keliamus reikalavimus ir neprieštaravo Konvencijos 14 straipsniui (diskriminacijos uždraudimas) kartu su 8 straipsniu. Ypatingą dėmesį EŽTT kreips į tai, ar Lietuvos teismai, nagrinėdami pareiškėjo skundus, vadovavosi Hagos Konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų nuostatomis ir tinkamai užtikrino visų suinteresuotų asmenų interesų pusiausvyrą. 

  Atgal