• Peticija dėl netinkamo pranešimo apie priimtą apeliacinės instancijos teismo nutartį pripažinta nepriimtina

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) paskelbė nutarimą byloje Gliaubertai prieš Lietuvą (peticijos Nr. 67467/17), pripažindamas pareiškėjų peticiją dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) nepriimtina.

   Pareiškėjai EŽTT skundėsi, kad jų inicijuotoje civilinėje byloje dėl testamento pripažinimo negaliojančiu apeliacinės instancijos teismas rašytinio proceso tvarka priimtą nutartį išsiuntė klaidingu pašto adresu. Apie priimtą teismo nutartį pareiškėjai sužinojo atsitiktinai, kai iki teismo nutarties apskundimo buvo likusios vos kelios dienos ir dėl to jie nespėjo tinkamai surašyti kasacinio skundo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė priimti jų pateiktą kasacinį skundą konstatavęs, kad jame nebuvo keliama teisės klausimų, kurie atitiktų CPK nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus. Pareiškėjai pateikė dar vieną kasacinį skundą, tuo pačiu prašydami atnaujinti terminą kasaciniam skundui paduoti. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė atnaujinti terminą ir kartu pažymėjo, kad šio kasacinio skundo turinys iš esmės tapatus pirmojo kasacinio skundo turiniui. 

   Šioje byloje EŽTT visų pirma atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjai buvo vieninteliai, kurie toje civilinėje byloje teikė kasacinį skundą, tad niekaip negalėjo atsidurti blogesnėje padėtyje nei kita bylos šalis (skirtingai nei byloje Švenčionienė prieš Lietuvą, peticijos Nr. 37259/04, §§ 27-29, 2008 m. lapkričio 25 d. sprendimas). Be to, pareiškėjų pirmąjį kasacinį skundą atsisakyta priimti vien dėl tos priežasties, kad jame buvo keliami fakto, o ne teisės klausimai. O ir vėliau pareiškėjų pateiktame kasaciniame skunde pagrindiniai jų argumentai buvo dėl klaidingo faktų aiškinimo. Todėl EŽTT negalėjo konstatuoti, kad apeliacinės instancijos teismo nutarties netinkamas išsiuntimas paveikė pareiškėjų civilinės bylos baigtį taip, kad buvo pažeista Konvencijos 6 straipsnio garantuojama teisė į teisingą bylos nagrinėjimą.

   Galiausiai EŽTT pažymėjo, kad siekdami veiksmingo proceso, pareiškėjai patys turėjo aktyviai sekti jo eigą. O apie jų civilinės bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme datą ir laiką buvo paskelbtas viešas teismo pranešimas.

   Aukščiau pateiktų argumentų pakako, kad EŽTT galėtų padaryti išvadą, jog vien dėl to, kad pareiškėjai apeliacinės instancijos teismo nutartį gavo pavėluotai, teismo procesas nebuvo neteisingas.

   EŽTT nutarimas byloje Gliaubertai prieš Lietuvą (anglų kalba)

    

  Atgal