• Peticija dėl saviraiškos laisvės tariamo pažeidimo ir diskriminacijos perleista EŽTT Didžiajai kolegijai

  • 2021 m. rugpjūčio 31 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – Teismas arba EŽTT) kolegija nutarė perleisti bylą Macatė prieš Lietuvą (Nr. 61435/19) Didžiajai kolegijai, kuri nagrinės šią bylą.

   Remiantis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 30 straipsniu, kai kolegijos nagrinėjama byla kelia sudėtingą Konvencijos ar jos protokolų aiškinimo klausimą arba kai klausimo svarstymas kolegijoje gali lemti nesuderinamą su ankstesniu Teismo sprendimu rezultatą, bet kuriuo metu iki sprendimo priėmimo kolegija gali nutarti perleisti bylą Didžiajai kolegijai, jei bylos šalys tam neprieštarauja.

    

   Lietuvos Respublikos Vyriausybei perduotoje Neringos Dangvydės-Macatės peticijoje prieš Lietuvą bus nagrinėjami Konvencijos 10 straipsnio (teisė į saviraiškos laisvę), ir Konvencijos 14 straipsnio (diskriminacijos draudimas) kartu su Konvencijos 10 straipsniu aspektai dėl tariamo pareiškėjos saviraiškos laisvės ribojimo ir tariamos diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos.

    

   2013 m. buvo išleista pareiškėjos rašyta pasakų vaikams knyga „Gintarinė širdis“. Dviejose iš šešių pasakų buvo aprašomi tos pačios lyties veikėjų romantiniai santykiai. 2014 m. kovo mėn. pasakų knygos platinimas buvo sustabdytas. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba 2014 m. balandžio mėn. nurodė, kad knygoje skelbiama informacija daro neigiamą poveikį asmenims iki 14 metų. 2015 m. kovo mėn. knygos platinimas buvo atnaujintas ir visi leidiniai buvo pažymėti įspėjamuoju užrašu „Gali daryti neigiamą poveikį asmenims iki 14 metų“. Pareiškėja kreipėsi į Lietuvos teismus dėl galimo saviraiškos laisvės ribojimo ir diskriminacijos. Teismai N. Dangvydės-Macatės skundą atmetė. Pažymėtina, kad nevyriausybinės organizacijos išleido knygos antrą leidimą 2014 m. gruodžio mėn.

    

   Pareiškėja, remdamasi Konvencijos 10 straipsniu atskirai ir kartu su Konvencijos 14 straipsniu, skundžiasi, kad jos pasakų knygos leidyba ir platinimas buvo apriboti, nes knygoje buvo teigiamai vaizduojami tos pačios lyties asmenų santykiai.

    

   Teismas Vyriausybės klausė, ar pareiškėjos saviraiškos laisvė buvo ribojama ir ar ribojimas buvo teisėtas ir proporcingas. Taip pat Teismas klausė, ar autorės knygos leidybos ir platinimo ribojimai galėjo būti laikomi diskriminacija seksualinės orientacijos pagrindu.

   Vyriausybei byloje pateikus savo poziciją atsakant į Teismo pateiktus klausimus ir atsikirtimus, gautas pranešimas apie bylos perdavimą Didžiajai kolegijai.

  Atgal