• Peticija dėl žemės negrąžinimo natūra pripažinta nepriimtina

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) 2017 m. rugsėjo 28 d. paskelbė nutarimą byloje Selina prieš Lietuvą (Nr. 17969/10), pripažindamas pareiškėjos peticiją dėl žemės negrąžinimo nepriimtina dėl to, kad pareiškėja piktnaudžiavo individualios peticijos teise.

    

   Savo peticijoje pareiškėja, remdamasi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) pirmojo protokolo 1 straipsniu (nuosavybės apsauga) skundėsi dėl to, kad pagal nacionalinę teisę jai negalėjo būti grąžintas natūra 0,6857 ha žemės sklypas.

    

   Teismas pakartojo, kad peticija gali būti atmesta pagal Konvencijos 35 straipsnio 3 dalies a punktą pareiškėjui piktnaudžiaujant individualios peticijos teise, jeigu peticija buvo pagrįsta žinomai neteisingais faktais. Nevisapusiškos ir todėl klaidinančios informacijos pateikimas taip pat gali sudaryti piktnaudžiavimą individualios peticijos teise, ypatingai jeigu informacija yra susijusi su bylos esme ir pareiškėjas nepateikė pakankamo paaiškinimo, kodėl neatskleidė šios informacijos. Teismas taip pat pakartojo, kad įvykus svarbiems pasikeitimams Teismo proceso metu ir pareiškėjui, nepaisant nustatytos pareigos, neinformuojant Teismo apie tai, peticija taip pat gali būti atmesta dėl piktnaudžiavimo individualios peticijos teise.

    

   Šioje byloje Teismas priminė, kad pareiškėja skundėsi, kad jai nebuvo grąžintas natūra 0,6857 ha žemės sklypas. Teismas pastebėjo, kad pareiškėja nepranešė Teismui, kad 2011 m. jai buvo atkurtos nuosavybės teisės į du žemės sklypus (0,1793 ha ir 0,2959 ha) grąžinant juos natūra, kad buvo nuspręsta jai išnuomoti 0,026 ha žemės sklypą ir kad buvo priimtas sprendimas jai atkurti nuosavybės teises perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam miškų ūkio paskirties žemės sklypą. Pareiškėja nepateikė jokio paaiškinimo, kodėl ji neinformavo Teismo apie pasikeitimus jos nuosavybės teisių atkūrimo procese. Teismo manymu, ši informacija susijusi su bylos esme, nes į didžiąją dalį žemės teisės jau buvo atkurtos pareiškėjai, liko atkurti nuosavybės teises tik į 0,12 ha žemės. Dėl šios dalies pareiškėja pati prašė nacionalinių valdžios institucijų atkurti nuosavybės teises į žemę kitu būdu – neatlygintinai perduodant nuosavybėn naują žemės sklypą individualiai statybai. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, Teismas vienbalsiai nusprendė, kad remiantis Konvencijos 35 straipsnio 3 ir 4 dalimis peticija turi būti pripažinta nepriimtina dėl pareiškėjos piktnaudžiavimo individualios peticijos teise.

    

   Teismo nutarimas byloje Selina prieš Lietuvą (anglų kalba)

    

  Atgal