• Tarptautinė diskusija apie Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymą Lietuvoje

  • 2017 m. lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos Seime vyks apskritojo stalo seminaras-diskusija ,,Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymas Lietuvoje: patirtis ir perspektyvos – bendros atsakomybės link“. Renginio organizatoriai yra Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Vyriausybės atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme.

    

   Šio renginio svarba pirmiausiai sietina su besąlygine Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos narių, tarp kurių yra ir Lietuva, pareiga vykdyti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymo procese gali tekti dalyvauti tiek nacionaliniams teismams, tiek kitoms vykdomosios valdžios institucijoms ir (ar) pareigūnams. Be to, vis reikšmingesnis šiuo požiūriu tampa įstatymų leidėjo vaidmuo. Stiprėjant Europos Žmogaus Teisių Teismo vaidmeniui, šiam teismui neretai formuluojant valstybei tiesioginius vykdymui reikalingus veiksmus, ir augant Europos Tarybos Ministrų Komiteto atliekamos vykdymo priežiūros intensyvumui bei nevyriausybinių organizacijų ir pilietinės visuomenės atstovų dalyvavimui EŽTT sprendimų vykdyme, kyla visų šiame procese dalyvaujančių institucijų ir asmenų sąveikos stiprinimo ir dialogo intensyvinimo būtinybė.

    

   Todėl šiame renginyje bus siekiama plėtoti geresnį supratimą apie Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymą kaip sinerginį procesą, o kartu ir jo reikšmę užtikrinant veiksmingesnę Konvencijos pažeidimų prevenciją Lietuvoje, šiuo požiūriu atskleidžiant nacionalinių institucijų bendradarbiavimo (tarpusavio ir su Europos Taryba) poreikį bei ieškant jo efektyvinimo būdų.

    

   Renginyje sveikinimo žodį tars Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas Gediminas Kirkilas. Diskusijoje dalyvaus Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, teisingumo ministrė Milda Vainiutė, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas Stasys Šedbaras, Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjai Ganna Yudkivska ir Egidijus Kūris, Europos Tarybos Vykdymo departamento atstovas Fredrik Sundberg, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Rimvydas Norkus bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius, nevyriausybinių organizacijų ir akademinės bendruomenės atstovai.

  Atgal