• Teismas patenkino pareiškėjų prašymą išbraukti peticiją iš bylų sąrašo

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) 2017 m. gegužės 18 d. paskelbė nutarimą byloje Bykova ir Makhotkina prieš Lietuvą (Nr. 10462/10), kuriuo pareiškėjų prašymu išbraukė peticiją iš savo bylų sąrašo.

    

   Byloje Bykova ir Makhotkina prieš Lietuvą pareiškėjos, Rusijos pilietės, remdamosi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) pirmojo protokolo (toliau – Protokolas) 1 straipsniu (nuosavybės apsauga), skundėsi dėl to, kad joms 2005 m. sumokėjus dideles pinigų sumas „UAB Sabonio klubas ir partneriai“ už pastatų statybą Preiloje, Lietuvos teismai nustatė, kad šie pastatai turi būti nugriauti. Pareiškėjos teigė, jog negali gauti kompensacijos už sumokėtas sumas.

    

   Pareiškėjų skundas pagal Protokolo 1 straipsnį buvo perduotas Lietuvos Vyriausybei. Rusijos Vyriausybei taip pat buvo pranešta apie pareiškėjų bylą. 2017 m. balandžio 20 d. Rusijos Vyriausybė pranešė Teismui, kad neketina dalyvauti šioje byloje.

    

   2017 m. kovo 9 d. pareiškėjos informavo Teismą, kad jos atsisako savo peticijos, nes neseniai joms buvo grąžinta pagrindinė dalis sumų, sumokėtų UAB „Sabonio klubas ir partneriai“. Pareiškėjos taip pat tikisi, kad klausimas dėl likusių sumų bus teisingai išspręstas pagal Lietuvos teisę.

    

   Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, bei nusprendęs, kad pareiškėjos nebeketina palaikyti savo peticijos Konvencijos 37 straipsnio 1 dalies a punkto požiūriu, nesant ypatingų aplinkybių, dėl kurių peticijų nagrinėjimas būtų reikalingas gerbiant Konvencijoje ir jos Protokoluose įtvirtintas žmogaus teises, Teismas vienbalsiai nusprendė išbraukti peticiją iš bylų sąrašo.

    

   Teismo nutarimas byloje Bykova ir Makhotkina prieš Lietuvą (anglų kalba).

  Atgal