• Teismas vertins Lietuvos teismų atsisakymą pritaikyti nuosprendžio vykdymo senatį nuo teisėsaugos užsienyje besislapsčiusiam pareiškėjui

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Renaldo Pauliukevičiaus peticiją (Nr. 30782/20), kurioje pareiškėjas skundžiasi dėl Lietuvos teismų sprendimų atsisakyti atšaukti nuosprendžio, kuriuo pareiškėjas nuteistas už vagystės, vykdymą dėl suėjusio nuosprendžio vykdymo senaties termino.

    

   2004 m. pareiškėjas, kuris tuo metu buvo septyniolikos metų, Lietuvoje buvo nuteistas už vagystę. Jam buvo skirta vienerių metų laisvės atėmimo bausmė, atidedant jos vykdymą. Tik įsigaliojus nuosprendžiui pareiškėjas išvyko į užsienį ir pasislėpė nuo bausmės vykdymo. Kadangi pareiškėjas nesilaikė teismo paskirtų įpareigojimų (tęsti mokslus ir būti namuose nuo 21 val. iki 6 val. ryto), be to, kitoje byloje pareiškėjas slapstėsi nuo teismo ir buvo paskelbta jo paieška, buvo nuspręsta bausmės vykdymo atidėjimą panaikinti. 2006 m. buvo išduotas Europos arešto orderis, o 2013 m. pareiškėjas buvo laikinai sulaikytas Jungtinėje Karalystėje, tačiau Vestminsterio magistratų teismas atsisakė išduoti pareiškėją, atkreipdamas dėmesį į praėjusį laiką nuo nusikalstamų veikų padarymo ir tai, kad pareiškėjas Jungtinėje Karalystėje buvo sukūręs šeimą ir niekada nesislėpė nuo Jungtinės Karalystės valdžios institucijų. 2017 m. Kauno apygardos teismas išdavė naują patikslintą Europos arešto orderį. Pareiškėjo advokatas, remdamasis senaties terminu, paprašė Lietuvos teismų atleisti pareiškėją nuo pareigos atlikti bausmę. 2020 m. kovo 17 d. galutiniu sprendimu Kauno apygardos teismas atsisakė patenkinti šį prašymą.

    

   Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas vertins Lietuvos teismų atsisakymo pritaikyti nuosprendžio vykdymo senaties terminą atitiktį Konvencijos 5 straipsnio 1 dalies garantijomis, t. y., ar pareiškėjui buvo apribota laisvė pažeidžiant Konvencijos 5 straipsnio 1 dalį 2020 m. Lietuvos teismams atsisakius jį atleisti nuo 2004 m. nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės atlikimo.

  Atgal