• Vyriausybei perduoti 18 nuteistųjų iki gyvos galvos skundai dėl jiems paskirtos bausmės švelninimo galimybių nebuvimo

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei sujungtas 18 nuteistųjų peticijas, kuriose pareiškėjai skundžiasi dėl jiems paskirtos įkalinimo iki gyvos galvos bausmės nesuderinamumo su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsniu (kankinimo uždraudimas).

    

   Šioje bylų grupėje kartu su minėtais pareiškėjų skundais Vyriausybei taip pat yra perduotas vieno iš pareiškėjų skundas dėl apribotų galimybių gauti tinkamas odontologo paslaugas įkalinimo įstaigoje, kuris taip pat bus vertinamas pagal Konvencijos 3 straipsnį.

    

   Primintina, kad šių metų rugpjūčio 23 d. įsigaliojo EŽTT sprendimas byloje Matiošaitis ir 7 kiti prieš Lietuvą, kurioje buvo nustatytas Konvencijos pažeidimas dėl Lietuvos teisėje neužtikrinamos veiksmingos galimybės sušvelninti įkalinimo iki gyvos galvos bausmę. Nors Konvencijos savaime nepažeidžia kalinimo iki gyvos galvos galimybė, jei nuteistasis vis dar kelia pavojų visuomenei, tačiau su Konvencija nėra suderinamas tolimesnis kalinimas, jei nebelieka penitencinių pagrindų asmens laisvės suvaržymui. Konvencijos 3 straipsnio požiūriu yra svarbu, kad laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė būtų ne tik de jure, bet ir de facto švelnintina. Įvertinęs Lietuvos teisėje numatytą Prezidento malonės institutą, EŽTT nusprendė, jog ši procedūra de facto nesuteikia galimybių nuteistajam iki gyvos galvos žinoti, ką jis turi daryti, kad galėtų būti išleistas į laisvę. Todėl vykdant šį EŽTT sprendimą valstybei kyla pareiga numatyti de jure ir de facto veiksmingą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės švelninimo mechanizmą.

  Atgal