• 2021 m. rugsėjo 28 d. EŽTT priėmė sprendimą nepratęsti laikinųjų aspaugos priemonių 5 užsieniečių byloje A.S. ir kiti prieš Lietuvą (peticija Nr. 44205/21)

  • 2021 m. rugsėjo 7 d. raštu penkių užsieniečių, prisistatančių Afganistano piliečiais, advokatė prašė Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT ar Teismas) taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes, pasak jos, buvo reali rizika, kad Lietuvos valdžios institucijos nepriims pareiškėjų prašymų suteikti prieglobstį ir jie bus priverstinai grąžinti į Baltarusiją ir iš Baltarusijos į Afganistaną, kur jiems gresia kankinimai ir mirtis. Advokatės prašymu, EŽTT 2021 m. rugsėjo 8 d. priėmė sprendimą pagal Teismo reglamento 39 taisyklę taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareiškėjų atžvilgiu. EŽTT Lietuvos Respublikai nurodė iki rugsėjo 29 d. neišsiųsti užsieniečių iš Lietuvos tuo atveju, jei jie jau yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. Teismas pabrėžė, kad šios priemonės neturi būti suprantamos kaip reikalavimas įleisti užsieniečius į Lietuvos teritoriją.

    

   EŽTT prašymu Vyriausybė atsakė į Teismo pateiktus klausimus bei pateikė pastabas dėl užsieniečių advokatės pateiktos informacijos.

    

   2021 m. rugsėjo 29 d. EŽTT Vyriausybei pranešė, kad rugsėjo 28 d. priimtas sprendimas nebetęsti laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje. EŽTT sprendimas netęsti priemonių buvo priimtas atsižvelgiant į tai, kad užsieniečiai yra Lietuvos teritorijoje nuo rugsėjo 14 d. ir Lietuvos Vyriausybė užtikrino EŽTT, kad pareiškėjai nebus išsiųsti iš Lietuvos, kol nagrinėjami jų prieglobsčio prašymai. EŽTT taip pat pažymėjo, kad esant poreikiui pareiškėjai turi teisę pakartotinai kreiptis į EŽTT dėl laikinųjų apsaugos priemonių nustatymo.

    

   EŽTT, vadovaudamasis EŽTT reglamento 47 taisyklės 4 punktu, nusprendė neskelbti viešai užsieniečių tapatybės ir taikyti anonimiškumą šioje byloje.

    

   Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo EŽTT priima atskirą procesinį sprendimą, kuris neturi poveikio bet kokiems vėlesniems EŽTT sprendimams dėl peticijos priimtinumo ir esmės. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos išimtiniais atvejais ir tik tada, jei Teismas mano, kad pareiškėjui kyla realus pavojus, kad bus padaryta svarbi, nepataisoma žala, jei ta priemonė nebus pritaikyta.

  Atgal