• 9 bylos dėl netinkamų kalinimo sąlygų užbaigtos sudarius taikius susitarimus

  • 2022 m. spalio 27 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas paskelbė spalio 6 dieną priimtus nutarimus bylose Černyšovas ir 7 kiti prieš Lietuvą bei Gorbenko prieš Lietuvą, kuriose buvo patvirtinti šalių taikūs susitarimai, pagal kuriuos pareiškėjams bendrai priteista 67 300 eurų kompensacija.

    

   Šiose bylose pareiškėjai skundėsi dėl netinkamų kalinimo sąlygų 2015-2019 m. laikotarpiu Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje ir Alytaus pataisos namuose. Atsižvelgdamas į tai, kad dėl netinkamų kalinimo sąlygų Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika bylose prieš Lietuvą jau suformuota, Teismas nusprendė šias bylas apjungti ir perduoti Vyriausybei supaprastinta tvarka, iš karto šalims siūlydamas sudaryti taikius susitarimus ir konkrečias žalos atlyginimo sumas. Tai buvo jau šeštoji bylų grupė prieš Lietuvą dėl netinkamų kalinimo sąlygų perduota supaprastinta tvarka.

    

   Byloje Černyšovas ir 7 kiti šalys, Vyriausybei pritarus, iš karto sudarė taikius susitarimus. Byloje Gorbenko šalims nepavykus sudaryti taikaus susitarimo, Vyriausybė pateikė vienašalę deklaraciją, kuria buvo pripažintas Konvencijos 3 straipsnio pažeidimas dėl pareiškėjo kalinimo sąlygų Alytaus pataisos namuose atitinkamu laiku ir įsipareigota sumokėti 3 600 eurų kompensaciją, kartu prašant išbraukti peticiją iš nagrinėjamų bylų sąrašo. Pareiškėjui neprieštaraujant dėl Vyriausybės vienašalės deklaracijos sąlygų, Europos Žmogaus Teisių Teismas nusprendė, kad galima laikyti, jog tokiomis sąlygomis šalys pasiekė taikų susitarimą byloje ir nėra jokių priežasčių, dėl kurių byla turėtų būti toliau nagrinėjama. Teismui patvirtinus sudarytus taikius susitarimus, visos minėtos 9 bylos išbrauktos iš nagrinėjamų bylų sąrašo.

    

    

   Teismo nutarimas byloje Černyšovas ir 7 kiti prieš Lietuvą (anglų kalba)

   Teismo nutarimas byloje Gorbenko prieš Lietuvą (anglų kalba)

  Atgal