• Dėl EŽTT sprendimo nevykdymo Europos Tarybos Ministrų Komitetas pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Azerbaidžaną

  • Pirmą kartą pasinaudodamas 2010 m. įsigaliojusio Konvencijos kontrolės sistemą pakeičiančio 14‑ojo protokolo suteikta galimybe, Europos Tarybos Ministrų Komitetas kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą su prašymu nuspręsti, ar Azerbaidžanas laikėsi savo pareigos vykdyti Teismo sprendimą byloje Ilgar Mammadov prieš Azerbaidžaną.

    

   Pagal Konvencijos 46 straipsnį EŽTT sprendimų vykdymą prižiūrinčiam Ministrų Komitetui yra suteikta teisė kreiptis į EŽTT, jei valstybė atsisako vykdyti EŽTT sprendimą, kad šis įvertintų, ar valstybė laikėsi savo įsipareigojimų vykdyti galutinį Teismo sprendimą kiekvienoje byloje, kurios šalis ji yra.

    

   Europos Tarybos Ministrų Komitetas 1302‑ojo Žmogaus teisių (DH) posėdžio, vykusio 2017 m. gruodžio 5‑7 d., metu pradėjo minėtą pažeidimo procedūrą prieš Azerbaidžaną dėl šios valstybės valdžios institucijų besitęsiančio vengimo užtikrinti besąlyginį opozicijos politiko Ilgar Mammadov paleidimą į laisvę po to, kai 2014 m. EŽTT nustatė Konvencijos pažeidimus jo byloje.

    

   2014 m. gegužės 22 d. EŽTT nusprendė, kad nacionalinio baudžiamojo proceso metu nebuvo pateikta jokių įtikinamų faktų ar informacijos dėl pareiškėjui pareikštų kaltinimų pagrįstumo, jo sulaikymo ar suėmimo. Teismas nustatė, kad tikrieji šių baudžiamojo poveikio priemonių tikslai buvo nutildyti arba nubausti pareiškėją už jo reiškiamą kritiką valdžiai. Teismas priėmė sprendimą, nustatydamas Konvencijos 5 (teisė į laisvę ir saugumą), 6 (teisė į teisingą teismą) ir 18 (teisių apribojimų taikymo ribos) straipsnių pažeidimą. Iki 2017 m. lapkričio EŽTT buvo nustatęs Konvencijos 18 straipsnio pažeidimą tik 5 bylose ir visose jose, išskyrus Ilgar Mammadov bylą, pareiškėjai buvo nedelsiant paleisti į laisvę.

    

   Nuo 2014 m. gruodžio Europos Tarybos Ministrų Komitetas yra priėmęs daugybę sprendimų ir rezoliucijų šioje byloje, kuriose buvo atkreipiamas dėmesys į Teismo nustatytus esminius baudžiamojo proceso pažeidimus ir reikalaujama kuo greitesnio besąlyginio pareiškėjo Ilgar Mammadov paleidimo į laisvę.

   Tačiau praėjus daugiau nei trims metams nuo EŽTT sprendimo įsigaliojimo pareiškėjo laisvė vis dar suvaržyta.

    

   Parengta pagal Europos Tarybos pranešimą spaudai

  Atgal