• Dvi peticijos dėl įkalinimo sąlygų pataisos namuose paskelbtos nepriimtinomis

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) paskelbė nepriimtinomis peticijas Butkus prieš Lietuvą (Nr. 42468/16) ir Remeikis prieš Lietuvą (Nr. 51911/16), kuriose pareiškėjai, remdamiesi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 3 straipsniu (kankinimo uždraudimas) skundėsi dėl netinkamų įkalinimo sąlygų Vilniaus ir Kybartų pataisos namuose bei dėl nacionalinių teismų nepriteisto ir priteisto per mažo žalos atlyginimo. Pareiškėjas Butkus taip pat teigė, jog buvo pažeista Konvencijos 13 straipsniu garantuojama jo teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę.

    

   Pareiškėjo Butkaus byloje nacionalinis teismas buvo padaręs išvadą, jog nuo 2012-09-28 iki 2014-05-09 pareiškėjui teko 2,81 kv. m gyvenamojo ploto, remdamasis Vilniaus pataisos namų administracijos tvirtinimu, jog neįmanoma nustatyti, kiek asmenų nurodytu laikotarpiu gyveno kamerų tipo patalpose, nes tokie duomenys nebuvo kaupiami. Teismui pareikalavus, Vilniaus pataisos namų administracija duomenų dėl lovų skaičiaus nepatikslino, todėl nacionalinis teismas vadovavosi pareiškėjo aiškinimu, jog 33,72 kv. m ploto gyvenamojoje patalpoje buvo įrengta 12 lovų. Tuo tarpu Vyriausybė EŽTT pateikė pataisos įstaigos aukšto planą, kuriame nurodyta, kad toje gyvenamojoje patalpoje ginčui aktualiu laikotarpiu buvo 11 miegamųjų vietų ir EŽTT buvo įtikintas, jog minėtą laikotarpį pareiškėjui teko 3,06 kv. m.

    

   Pareiškėjo Remeikio byloje Vyriausybė teigė, jog visą įkalinimo laikotarpį Kybartų pataisos namuose pareiškėjui teko daugiau kaip 3 kv. m gyvenamojo ploto ir pateikė lentelę, kurioje buvo nurodytas gyvenamasis plotas, tenkantis pareiškėjui skirtingais įkalinimo laikotarpiais. Vyriausybė taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog nacionaliniai teismai šioje byloje nenustatė jokių žymių higienos normų pažeidimų.

    

   Pažymėtina, kad pagal EŽTT praktiką, minimalus gyvenamasis plotas asmeniui yra 3 kv. m. Tais atvejais, kai vienam kaliniui kameroje tenka nuo 3 iki 4 kv. m, Konvencijos 3 straipsnio pažeidimas gali būti nustatytas, kartu su ploto trūkumu nustačius kitus netinkamų kalinimo sąlygų aspektus, ypač susijusius su galimybėmis mankštintis lauke, natūralaus apšvietimo ar oro nepakankamumu, ventiliacijos trūkumu, netinkama vidaus temperatūra, privataus tualeto nebuvimu bei esminių sanitarinių ir higienos reikalavimų pažeidimu.

    

   Šiose bylose EŽTT, išnagrinėjęs šalių pateiktus dokumentus, sutiko su nacionalinių teismų išvadomis, kad pareiškėjų įkalinimo sąlygos Vilniaus ir Kybartų pataisos namuose buvo tinkamos. EŽTT taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjai galėjo laisvai judėti įstaigų teritorijoje, be to, pareiškėjai niekada nesiskundė dėl nepakankamos veiklos už kameros ribų ar laiko, praleidžiamo lauke. Taigi, EŽTT padarė išvadą, kad pareiškėjai nepatyrė Konvencijos 3 straipsnio reikalavimų neatitinkančio žeminančio elgesio ir paskelbė peticijas nepriimtinomis.

    

   Teismo sprendimas bylose Butkus prieš Lietuvą ir Remeikis ir prieš Lietuvą (anglų kalba)

  Atgal