• Europos Tarybos Ministrų Komitetas palankiai įvertino pradėtą Konstitucijos pataisos procedūrą dėl EŽTT sprendimo Paksas prieš Lietuvą įgyvendinimo

  • 2019 m. rugsėjo 23-25 d. vykusiame Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1355-ajame DH (žmogaus teisių) posėdyje viešuosiuose debatuose svarstant Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) Didžiosios kolegijos sprendimo Paksas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 34932/04, 2011 m. sausio 6 d.) vykdymo eigą buvo pasveikintos Lietuvos pastangos įgyvendinti minėtą EŽTT sprendimą.

    

   Posėdžio metu Lietuvos Respublikos atstovai pateikė informaciją apie reikšmingus pokyčius Pakso bylos vykdymo procese, ypač pabrėžiant tai, jog būtinų vykdymo veiksmų ėmėsi reikšminga dauguma Seimo narių užregistruojant būtinų Konstitucijos pataisų projektą, kuriuo siekiama panaikinti nuolatinį ribojimą būti renkamam Seimo nariu apkaltos proceso tvarka pašalintam iš užimamų pareigų asmeniui ar kuriam tokiu būdu panaikintas Seimo nario mandatas. Ministrų Komitetas buvo informuotas, kad Seimas 2019 m. rugsėjo 24 d. pritarė šiam įstatymo projektui po pateikimo, o po apsvarstymo Seimo komitetuose yra tikimasi, kad projektas bus pateiktas Seimo plenariniame posėdyje svarstymui dar iki rudens sesijos pabaigos. Ministrų Komiteto 1355-ajame DH posėdyje kitų valstybių delegacijos palankiai įvertino tokias pastangas, tačiau tai darė su atsargiu optimizmu ir pabrėžė, kad EŽTT sprendimą reikia įgyvendinti kuo greičiau, sudarant galimybę pareiškėjui kandidatuoti ateinančiuose 2020 m. spalio mėn. įvyksiančiuose parlamento rinkimuose.

    

   Ministrų Komiteto priimtame sprendime priminti besąlyginiai Lietuvos prisiimti įsipareigojimai vykdyti EŽTT sprendimus, akcentuota 2018 m. gruodį priimta tarpinė rezoliucija ir susirūpinta, kad po EŽTT sprendimo įsiteisėjimo praėjus daugiau nei aštuoniems metams padėtis, pažeidžianti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (toliau – Konvencija), išlieka.

    

   Sprendime pabrėžiama, kad pernelyg ilgai nebuvo imtasi padarytą žalą atitaisančių veiksmų ir atkreipiamas dėmesys į tai, kad Ministrų Komitetas buvo išreiškęs viltį, kad klausimas bus išspręstas laiku, dar iki 2016 m. parlamento rinkimų. Taip pat Ministrų Komitetas apgailestauja, kad pažangos per Seimo pavasario sesiją nepavyko pasiekti.

    

   Ministrų Komitetas atkreipia dėmesį į Įstatymo projektą Nr. XIIIP-3867 ir mano, kad šiuo projektu gali būti ištaisytas EŽTT nustatytas pažeidimas tiek individualiu lygmeniu, suteikiant pareiškėjui R. Paksui galimybę dalyvauti ateinančiuose parlamento rinkimuose, tiek bendruoju lygmeniu užkertant kelią panašiems pažeidimams ateityje.

    

   Ministrų Komitetas teigiamai įvertino, kad 2019 m. rugsėjo 24 d. buvo pradėtas minėto Įstatymo projekto svarstymas, tačiau pabrėžė, kad reikiamus pakeitimus ypač svarbu priimti laiku, t. y. iki ateinančių parlamento rinkimų 2020 m. spalio mėn., todėl Ministrų Komitetas ragina visus susijusius asmenis ir institucijas dėti dideles pastangas tam, kad teisėkūros procesas būtų užbaigtas be tolimesnių atidėliojimų.

    

   Ministrų Komitetas taip pat nusprendė Pakso bylos vykdymą vertinti kitame posėdyje (kuris įvyks 2019 m. gruodžio 3-5 d.), kartu atsižvelgdamas į reikalingų veiksmų skubumą, tuo atveju, jei teisėkūros procesas sustotų, nurodė Sekretoriatui parengti naujos tarpinė rezoliucijos projektą.

    

   2019 m. rugsėjo 24 d. Ministrų Komiteto sprendimo vertimas į lietuvių kalbą

  Atgal