• Europos Tarybos Ministrų Komitetas svarstė Abu Zubaydah bylos vykdymą dėl skubių individualių vykdymo priemonių

  • Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas Abu Zubaydah prieš Lietuvą byloje įsigaliojo 2018 m. spalio 8 d. atmetus Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašymą perduoti bylą Didžiajai Kolegijai. Šioje byloje EŽTT konstatavo, kad Lietuva pareiškėjo p. Husayn atžvilgiu pažeidė keturių Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos straipsnių – 3 (kankinimo uždraudimas), 5 (teisė į laisvę ir saugumą) 8 (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) ir 13 (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę) – reikalavimus. Teismas priteisė pareiškėjui 100 tūkst. eurų kompensaciją neturtinei žalai ir 30 tūkst. eurų kompensaciją bylinėjimosi išlaidos atlyginti.

    

   Remiantis Konvencijos 46 straipsnio 1 dalimi, Lietuva yra įsipareigojusi vykdyti galutinį Teismo sprendimą, kurio vykdymo priežiūrą, remiantis Konvencijos 46 straipsnio 2 dalimi, atlieka Europos Tarybos Ministrų Komitetas. Dėl skubių individualių vykdymo priemonių poreikio Abu Zubaydah v. Lietuva byla buvo įtraukta į artimiausio Europos Tarybos Ministrų Komiteto DH (Žmogaus teisių), vykusio gruodžio 4-6 dienomis, darbotvarkę.

    

   Pažymėtina, kad Abu Zubaydah byloje Teismas, referuodamas į Konvencijos 46 straipsnį (sprendimų privalomumas ir jų vykdymas) ir pareiškėjo atstovų prašymą įpareigoti Lietuvą imtis konkrečių veiksmų, susijusių su pareiškėjo teisių atkūrimu ir užtikrinimu, įvertino individualiąsias priemones, kurių reikia imtis Lietuvai įgyvendinant šį sprendimą. Teismas pažymėjo, kad Konvencijos 46 straipsnio pagrindu šios bylos kontekste Lietuvai kyla pareiga imtis individualiųjų priemonių, siekiant pažeistų pareiškėjo teisių atkūrimo. Atsižvelgiant į dabartinę pareiškėjo padėtį (pareiškėjas šiuo metu laikomas JAV administruojamoje Gvantanamo įlankos jūrų pajėgų bazėje Kuboje), kreipiantis į JAV valdžios institucijų atstovus, siekiant pašalinti ar bent jau, kiek įmanoma, sumažinti pareiškėjo patirtų Konvencijoje įtvirtintų teisių pažeidimų sukeltus padarinius. Be to, turi būti neatidėliotinai imtasi būtinų aktyvių veiksmų Lietuvoje vykdomame ikiteisminiame tyrime. Teismo požiūriu, ikiteisminis tyrimas turi būti užbaigtas kaip įmanomai greičiau, nustačius, kiek tai įmanoma, pareiškėjo atvykimo, laikymo ir išvykimo iš Lietuvos aplinkybes, kurios leistų, kiek tai pagrįsta, nubausti atsakingus asmenis.

    

   Europos Tarybos Ministrų Komitetas nusprenė šiai bylai taikyti sustiprintą priežiūrą ir siūlo šios bylos vykdymo aptarimą įtraukti į kitą DH posėdį, vyksiantį 2019 m. kovo mėnesį. Komitetas prašo kuo skubiau informuoti apie priemones, kurių imtasi siekiant diplomatinių garantijų iš JAV, kad pareiškėjas nebebūtų savavališkai kalinamas ir nebepatirtų kankinimo, taip pat Europos Tarybos Ministrų Komitetas reikalauja neatidėliotinai imtis būtinų aktyvių veiksmų Lietuvoje atliekamame ikiteisminiame tyrime.

  Atgal