• Europos Žmogaus Teisių Teismas išbraukė bylą iš bylų sąrašo prieš Lietuvą dėl valdžios institucijų veiksmų vaiko globos nustatymo ir įvaikinimo procesuose

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) 2018 m. balandžio 10 d. nutarimu išbraukė iš bylų sąrašo peticiją Bendinskienė prieš Lietuvą (Nr. 30702/16), kurioje pareiškėja, remdamasi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalimi (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) bei Konvencijos 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą), skundėsi, jog Lietuvos teismai netinkamai įvertino sudėtingą situaciją, susijusią su be tėvų likusios mergaitės globos nustatymu ir įvaikinimu.

    

   Šioje byloje pareiškėja teigė, kad jos teisės buvo pažeistos dėl to, kad, neįvykdžius teismų sprendimų taikyti laikinąsias apsaugos priemones perduoti be tėvų globos likusią E. jai, laikinajai, o vėliau ir nuolatinei globėjai, tarp E. ir L. šeimos užsimezgė glaudūs ryšiai. Pareiškėjos nuomone, dėl to teismai leido įsivaikinti E. ne jai, o L. šeimai, užkirsdami jai kelią gyventi su mergaite ir ja rūpintis.      

    

   Nutarime Teismas pažymėjo, kad perdavus peticiją Vyriausybei ir šiai pateikus savo poziciją dėl peticijos priimtinumo ir esmės, Teismo kanceliarija nesulaukė pareiškėjos atsakymo į laišką, kurį jos advokatė gavo 2018 m. sausio 4 d. ir kuriuo ji buvo įspėta, jog nustatytas terminas pateikti pastabas baigėsi. Atkreipiant dėmesį, jog pareiškėja nepateikė prašymo terminą pratęsti, ji buvo įspėta, kad peticija gali būti išbraukta iš bylų sąrašo pagal Konvencijos 37 straipsnio 1 dalį. 

    

   Nuspręsdamas, kad pareiškėja nebeketina palaikyti savo peticijos ir nesant ypatingų aplinkybių, dėl kurių peticijos nagrinėjimas būtų reikalingas gerbiant Konvencijoje ir jos Protokoluose įtvirtintas žmogaus teises, Teismas, remdamasis Konvencijos 37 straipsnio 1 dalimi, vienbalsiai nusprendė išbraukti peticiją iš bylų sąrašo.

    

   Teismo nutarimas byloje Bendinskienė prieš Lietuvą (anglų kalba)

    

  Atgal