• Europos Žmogaus Teisių Teismas nagrinės dar vieną skundą prieš Lietuvą dėl netinkamo mirties aplinkybių tyrimo

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei peticiją Tumėnienė prieš Lietuvą (peticijos Nr. 10544/17), kurioje pareiškėja skundžiasi, kad nei prokurorai, nei teismai nesugebėjo išaiškinti jos brolio mirties aplinkybių, todėl tyrimas buvo neveiksmingas, o į jos, - nukentėjusiosios, - interesus neatsižvelgta.    

    

   Ikiteisminis tyrimas, dėl kurio veiksmingumo savo peticijoje skundžiasi D. Tumėnienė, buvo pradėtas 2005 m. liepos 7 d. dėl pareiškėjos brolio M.K. sužalojimo, kuris po kelių parų ligoninėje mirė. 2007 m. sausio 10 d.  sulaikytas T.D. prisipažino sumušęs savo draugą M.K., vėliau pakeitė tokius savo parodymus, neigdamas kaltę. 2014 m. vasario 20 d. Klaipėdos apygardos teismas išteisino T.D. neįrodžius, kad jis dalyvavo nusikalstamos veikos padaryme. Lietuvos apeliacinis teismas prokuroro ir pareiškėjos skundus atmetė ir baudžiamąją bylą perdavė prokurorui imtis priemonių nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui nustatyti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacinį pareiškėjos skundą priimti atsisakė.    

    

   Teismas vertins, ar pareiškėjos brolio mirties aplinkybių tyrimas atitiko Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 2 straipsnio (teisė į gyvybę) procesinio aspekto reikalavimus. Šalių prašoma informuoti Teismą apie tolesnius pokyčius atliekant tyrimą, Vyriausybės – taip pat patikslinti, ar suėjo ikiteisminiam tyrimui dėl pareiškėjos brolio mirties taikomas senaties terminas.           

  Atgal