• Europos Žmogaus Teisių Teismas palankiai įvertino Lietuvos teisėje įtvirtintą įkalinimo iki gyvos galvos bausmės peržiūros modelį

  • Europos Žmogaus Teisių Teismo byloje Dardanskis ir 15 kitų prieš Lietuvą buvo nagrinėjami pareiškėjų skundai pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnį dėl neužtikrinamos veiksmingos galimybės siekti įkalinimo iki gyvos galvos bausmės sušvelninimo. Atsižvelgęs į Baudžiamojo kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso ir Bausmių vykdymo kodekso pakeitimus, kuriais buvo įtvirtinta galimybė siekti įkalinimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo į terminuotą laisvės atėmimą, Europos Žmogaus Teisių Teismas, vadovaudamasis Konvencijos 37 straipsniu, nusprendė, jog klausimas, dėl kurio buvo skundžiamasi, jau yra išspręstas ir išbraukė šių pareiškėjų peticijas iš bylų sąrašo. Šis sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

    

   Europos Žmogaus Teisių Teismas palankiai įvertino, kad įkalinimo iki gyvos galvos bausmės sušvelninimo klausimas bus sprendžiamas teismine tvarka užtikrinant veiksmingas procesines garantijas nuteistajam bei galimybę žinoti priežastis, jei nuteistojo prašymas dėl bausmės sušvelninimo nebūtų patenkintas. Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad prašymą nuteistieji galės pateikti atlikę 20 metų laisvės atėmimo bausmę, o tai yra trumpesnis nei Teismo praktikoje įtvirtintas orientacinis 25 metų terminas, po kurio iki gyvos galvos nuteistam asmeniui turi būti užtikrinama galimybė siekti bausmės peržiūros. Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat pažymėjo, kad įkalinimo iki gyvos galvos bausmės švelninimui esminę reikšmę turinčios aplinkybės, tokios kaip nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimas, atliktos bausmės trukmė, nuteistojo elgesys bausmės metu, bausmės tikslai ir atliktos bausmės poveikis nuteistajam, yra pakankamai objektyvios ir leidžia tinkamai įvertinti, ar nuteistasis yra pakankamai pasitaisęs, kad būtų nusipelnęs bausmės sušvelninimo. Taip pat buvo itin palankiai įvertintas socialinės reabilitacijos priemonių tęstinumas pakeitus įkalinimo iki gyvos galvos bausmę terminuotu laisvės atėmimu, tokiu būdu siekiant veiksmingos nuteistojo reintegracijos į visuomenę.

    

   Europos Žmogaus Teisių Teismas nusprendė, kad įkalinimo iki gyvos galvos bausmės peržiūros procedūra ir bausmės sušvelninimo sąlygos yra suderinamos su Konvencijos 3 straipsnio garantijomis, todėl pareiškėjai gali veiksmingai siekti savo teisių užtikrinimo Lietuvoje.

    

    

   Teismo nutarimas byloje Dardanskis ir kiti prieš Lietuvą (anglų kalba)

  Atgal