• Europos Žmogaus Teisių Teismas patvirtino bylose dėl netinkamų įkalinimo sąlygų sudarytus taikius susitarimus

  • Penkiolikoje supaprastinta tvarka perduotų bylų dėl orumą žeminančių kalinimo sąlygų buvo sudaryti taikūs susitarimai, įvertinus konkrečias pareiškėjų kalinimo sąlygas bei nacionaliniuose teismuose priteistų kompensacijų sumas. 2018 m. kovo 8 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT arba Teismas) paskelbė nutarimą byloje Gibronas ir 14 kitų prieš Lietuvą, kuriuo patvirtino taikius susitarimus dėl pareiškėjų skundų dėl netinkamų kalinimo sąlygų Šiaulių tardymo izoliatoriuje (pareiškėjų V. Gibrono, A. Paliušio, R. Taločkos, D. Stasionio, D. Mickevičiaus ir T. Merkelio), Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime (pareiškėjų V. Kriukov, Š. Šumino, V. Versecko, A. Glinski atžvilgiu), Alytaus pataisos namuose (pareiškėjų V. Michno, H. Radzevičiaus, V. Janovič atžvilgiu), Pravieniškių pataisos namuose (pareiškėjo V. Dadelo) ir Marijampolės pataisos namuose (pareiškėjo P. Dapkaus atžvilgiu). Byloje Gibronas ir 14 kitų iš viso pareiškėjams pagal taikius susitarimus už jų patirtą turtinę, neturtinę žalą ir bylinėjimosi išlaidas Vyriausybė įsipareigojo sumokėti 103 800 eurų.

    

   Primintina, kad Lietuvos atžvilgiu priimtas 2015 m. gruodžio 8 d. EŽTT sprendimas byloje Mironovas ir kiti prieš Lietuvą yra laikomas sisteminiu sprendimu, kuriame nurodyti esminiai aspektai, į kuriuos EŽTT atsižvelgia vertindamas, ar įkalinimo sąlygos pasiekė atitinkamą lygį, kuris jau prilygsta Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 3 straipsnio (kankinimo uždraudimas) pažeidimui, jame taip pat buvo nurodyti neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo esminiai principai.

    

   Priėmus šį sprendimą, bylos dėl netinkamų įkalinimo sąlygų EŽTT sprendimu buvo priskirtos pasikartojančioms, sudėtingų Konvencijos aiškinimo klausimų nekeliančioms byloms, todėl perduotos nagrinėti 3 teisėjų Komitetui, o ne 7 teisėjų Kolegijai. Taip pat Vyriausybei pradėtos komunikuoti naujos peticijos supaprastinta tvarka, kuriose atsižvelgiant į Mironovas ir kiti byloje išvystytą praktiką, EŽTT šalims iš karto siūlo sudaryti taikius susitarimus pagal Teismo pasiūlytas kompensacijų sumas.

    

   Pažymėtina, jog 2018 m. pradžioje Vyriausybei supaprastinta tvarka buvo perduota dar viena, jau trečioji bylų grupė Romeiko ir 11 kitų prieš Lietuvą dėl netinkamų kalinimo sąlygų, kurioje EŽTT šalims iš karto siūlo sudaryti taikius susitarimus šiuo požiūriu pasiūlydamas atitinkamas kompensacijas.

    

    

    

   Teismo nutarimas byloje Gibronas ir kiti prieš Lietuvą (anglų kalba)

  Atgal