• Europos Žmogaus Teisių Teismas perdavė bylą prieš Lietuvą dėl Nigerijos piliečio skundų

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Nigerijos piliečio peticiją Arewa prieš Lietuvą (Nr. 16031/18). Remdamasis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos (toliau – Konvencija) 6 (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) ir 8 (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) straipsniais, pareiškėjas skundžiasi, jog dėl pernelyg ilgai užtrukusio jo atžvilgiu pradėto ikiteisminio tyrimo jis atsidūrė neaiškioje padėtyje ir tai neigiamai paveikė jo privatų ir šeimos gyvenimą.  

    

   Šioje byloje 2014 m. liepos mėn. Nigerijos piliečiui Olusegun Bamise Arewa prokuratūra pareiškė įtarimą padarius nusikalstamas veikas, numatytas Baudžiamojo kodekso 216 straipsnio 1 dalyje (nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas) ir 300 straipsnio 3 dalyje (dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu). Iš pradžių pareiškėjui buvo paskirta kardomoji priemonė - suėmimas. Teismo turėtais duomenimis, ikiteisminis tyrimas nebuvo pabaigtas. Tais pačiais metais Migracijos departamentas atsisakė pakeisti leidimą pareiškėjui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje dėl to, kad jis kėlė grėsmę nacionaliniam saugumui. Vis dėlto, pareiškėjui O.B. Arewa buvo nurodyta likti Lietuvoje ir nuolat registruotis policijoje. 2015 m. rugpjūčio mėn. pareiškėjui gimė sūnus – Lietuvos pilietis, kuriam buvo išduotas Lietuvos Respublikos pasas. Pareiškėjo skundus dėl pernelyg ilgos ikiteisminio tyrimo trukmės nacionaliniai teismai atmetė.

    

   Šioje byloje, skirdamas didelį dėmesį pareiškėjo skundui, kad ikiteisminis tyrimas truko pernelyg ilgai ir sutrukdė pareiškėjui legalizuoti savo padėtį Lietuvoje tam, kad jis galėtų susirasti darbą ir susituokti, Teismas vertins, ar buvo pažeista Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnis. Vyriausybės taip pat prašoma informuoti Teismą apie pokyčius pareiškėjo atžvilgiu atliekamame ikiteisminiame tyrime ir ar apribojimai, dėl kurių skundžiamasi, vis dar galioja.      

  Atgal