• Europos Žmogaus Teisių Teismas perdavė bylą prieš Lietuvą dėl saviraiškos laisvės

    • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei bylą VĮ „Demokratijos plėtros fondas“ prieš Lietuvą (peticijos Nr. 84051/17) ir Eduardas Eigirdas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 84048/17), kurioje bus sprendžiama, ar pareiškėjams nepalankūs Visuomenės informavimo etikos komisijos sprendimai, kurie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu buvo pripažinti teisėtais, nurodantys paskelbti pastaruosius leidinyje, apribojo pareiškėjų saviraiškos laisvę, garantuojamą Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnyje, ir ar toks apribojimas buvo būtinas demokratinėje visuomenėje. Spręsdamas bylą ypatingą dėmesį Teismas skirs vertinimui, ar pagrįsta buvo publikacijų autorių pasisakymus laikyti faktų konstatavimu, o ne vertinamaisiais teiginiais.

    Atgal