• Europos Žmogaus Teisių Teismas spręs dar vieną bylą prieš Lietuvą dėl proceso teisingumo Lietuvos teismuose nustatant vaiko gyvenamąją vietą

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei peticiją Širvinskas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 21243/17), kur bus sprendžiama, ar Lietuvos teismai, nustatydami pareiškėjo dukters gyvenamąją vietą, užtikrino teisingą procesą jo atžvilgiu.    

    

   Šioje byloje pareiškėjas Dalius Širvinskas skundžiasi, kad jo teisės pirmiausia buvo pažeistos dėl to, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - nepilnametės dukters gyvenamosios vietos nustatymo - klausimas buvo išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka jam nepranešus, o sprendimas nustatyti dukters gyvenamąją vietą kartu su jo buvusia žmona buvo priimtas neatsižvelgiant į jo argumentus, kodėl mergaitė turėtų gyventi kartu su juo. Be to, pareiškėjo nuomone, šis procesas buvo pernelyg ilgas, o Lietuvos teismai - palankesni dukters motinai, taip diskriminuodami jį dėl lyties.

    

   Teismas vertins, ar Lietuvos teismuose vykęs procesas, nustatant pareiškėjo dukters gyvenamąją vietą, atitiko Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalyje (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) bei Konvencijos 8 straipsnyje (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) keliamus reikalavimus ir neprieštaravo Konvencijos 14 straipsniui (diskriminacijos uždraudimas) kartu su 8 straipsniu.  

    

  Atgal