• Europos Žmogaus Teisių Teismas spręs dar vieną bylą prieš Lietuvą dėl teisės kreiptis į teismą

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei peticiją Balkūnas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 75435/17), kur bus sprendžiama, ar Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažeidė pareiškėjo teisę kreiptis į teismą, garantuojamą Europos žmogaus teisių konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalyje (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą).

    

   Šioje byloje pareiškėjas Dainoras Balkūnas skundžiasi, kad jo teisė į teisingą bylos nagrinėjimą buvo pažeista dėl to, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, atsisakydamas tenkinti jo prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo arba atidėti dalies žyminio mokesčio sumokėjimą, neužtikrino jam teisės kreiptis į teismą.


   Spręsdamas, ar Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys atmesti pareiškėjo prašymus atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo arba atidėti dalies žyminio mokesčio sumokėjimą pažeidė Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, Teismas inter alia vertins, ar Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys atmesti pareiškėjo prašymus buvo pagrįstos, o tokio sprendimo argumentai tinkamai išdėstyti.    

    

  Atgal