• Europos Žmogaus Teisių Teismas spręs dar vieną bylą prieš Lietuvą dėl valdžios institucijų veiksmų vaiko globos nustatymo ir įvaikinimo procesuose

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei dar vieną peticiją Bendinskienė prieš Lietuvą (peticijos Nr. 30702/16), kur bus sprendžiama, ar Lietuvos teismai tinkamai įvertino sudėtingą situaciją, susijusią su be tėvų likusios mergaitės globos nustatymu ir įvaikinimu.     

    

   Šioje byloje pareiškėja, remdamasi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalimi (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) ir Konvencijos 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą), skundžiasi, kad jos teisės buvo pažeistos dėl to, kad, neįvykdžius teismų sprendimų taikyti laikinąsias apsaugos priemones perduoti likusią be tėvų globos E. jai, laikinajai, o vėliau ir nuolatinei globėjai, tarp E. ir L. šeimos užsimezgė glaudūs šeimos ryšiai. Pareiškėja teigia, kad dėl to teismai leido įsivaikinti mergaitę ne jai, o L. šeimai, ir taip užkirto jai kelią gyventi su E. ir ja rūpintis. 

    

   Teismas pirmiausia vertins, ar buvo pažeista Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis dėl to, kad teismų sprendimai perduoti E. pareiškėjai nebuvo įvykdyti bei tai, ar šiuo požiūriu Lietuvos teismai tinkamai išsprendė bylą dėl E. įvaikinimo ir nepažeidė Konvencijos 8 straipsnio.  

    

  Atgal