• Europos Žmogaus Teisių Teismas vertins, ar Lietuva dėl netinkamai atlikto namo padegimo tyrimo neįvykdė pozityviųjų pareigų saugoti nuosavybę

    • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei bylą Abukauskas ir kiti prieš Lietuvą (peticijos Nr. 72065/17), kurioje remdamiesi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos (toliau – Konvencija) pirmojo protokolo 1 straipsniu (nuosavybės apsauga) pareiškėjai skundžiasi, kad policijos pareigūnams nenustačius asmenų, atsakingų už jų namo padegimą, jie neturėjo galimybės iš kaltininkų išieškoti žalos atlyginimo. Be to, pareiškėjai teigia, kad, nors ikiteisminis tyrimas dėl namo padegimo buvo nepakankamai operatyvus ir išsamus, valstybė šiuo požiūriu nepriteisė jokios kompensacijos.

       

      Teismas vertins, ar nacionalinės valdžios institucijos, nenustačiusios už namo padegimą atsakingo asmens, neįvykdė pozityviųjų pareigų ištirti pareiškėjų namo padegimo aplinkybes ir taip neapsaugojo jų teisių netrukdomai naudotis savo nuosavybe, jeigu pagal Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnį tokios kilo.

    Atgal