• Europos Žmogaus Teisių Teismo 2020 m. statistika

  • Pagal EŽTT 2021 m. sausio 28 d. paskelbtus statistinius duomenis, naujai pateikiamų peticijų srautas 2020 m. nežymiai sumažėjo – 41 700 tinkamai užpildytų peticijų buvo perduotos teisminiam nagrinėjimui (2019 m. – 44 500, t. y. 6% daugiau), metų pabaigoje teisminio nagrinėjimo laukė 62 000 peticijų, tai yra 4% daugiau nei pernai (2019 m. – 59 800 peticijų). 70% neišnagrinėtų bylų buvo susijusios su keturiomis valstybėmis: Rusijos Federacija, Turkija, Ukraina ir Rumunija.

    

   Pažymėtina, kad palyginus su 2019 m. net 22% padaugėjo peticijų, dėl kurių 2020 m. buvo priimti Didžiosios kolegijos arba kolegijų sprendimai, o tai, anot Teismo pirmininko R. Spano, yra itin svarbu, kadangi buvo išspręsta daugiau svarbiausių bylų, kurios susijusios su sudėtingais ir pačiais svarbiausiais Konvencijos taikymo klausimais. Tačiau bendrai 2020 m. Teismas išsprendė šiek tiek mažiau bylų – priimdamas sprendimą ar nutarimą dėl nepriimtinumo ar bylos išbraukimo Teismas išnagrinėjo 39 190 peticijų (2019 m. – 40 667 peticijas): dėl 1 901 peticijos buvo priimtas sprendimas, ir net 37 289 peticijos buvo pripažintos nepriimtinomis arba išbrauktos iš bylų sąrašo (tik nedidelė peticijų dalis, apie 5%, buvo išbrauktos taikių susitarimų ar vienašalių deklaracijų pagrindu), t. y. 95 % visų išnagrinėtų peticijų (didžiausią dalį sudaro 1 teisėjo sprendimai dėl peticijų nepriimtinumo – 31 069 peticijos). Trečdaliu sumažėjo administracine tvarka išbraukiamų peticijų (formalių reikalavimų neatitikusios peticijos išbraukiamos be Teismo nagrinėjimo), iš viso buvo išbrauktos 14 150 peticijų (2019 m. – 20 450 peticijų).

    

   Didžiausias skaičius Konvencijos pažeidimų 2020 m. yra nustatytas bylose prieš Rusiją (173 sprendimai), taip pat prieš Turkiją (85 sprendimai), Ukrainą (82 sprendimai), Rumuniją (64 sprendimai), Azerbaidžaną (37 sprendimų), Bulgariją (35 sprendimai).

    

   2020 m. Europos Žmogaus Teisių Teismas išsprendė trečdaliu daugiau prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių pagal Teismo reglamento 39 taisyklę – buvo priimti 2 024 sprendimai (2019 m. – 1570 sprendimai), daugiau nei pusė prašymų buvo susiję su išsiuntimo ar ekstradicijos atvejais.

    

   2020 m. Europos Žmogaus Teisių Teismas nusprendė Vyriausybėms perduoti 7 681 peticiją, t. y. net 19% daugiau nei 2019 m. (2019 m. buvo komunikuotos 6 442 peticijos).

    

   2020 m. sumažėjo prieš Lietuvą pateikiamų peticijų – buvo pateiktos 408 peticijos (2019 m. – 448 peticijos), tačiau teisminiam nagrinėjimui buvo perduotas beveik toks pats peticijų skaičius – 398 peticijos (2019 m. – 396 peticijos), kadangi dalis peticijų buvo išbrauktos administracine tvarka. Palyginus su kaimyninėmis valstybėmis, pažymėtina, jog prieš Lenkiją peticijų skaičius sumažėjo: teisminiam nagrinėjimui buvo perduotos 1 628 peticijos (2019 m. – 1 834 peticijos), prieš Estiją išaugo nežymiai: teisminiam nagrinėjimui pateiktos 128 peticijos (2019 m. – 121 peticija), prieš Latviją peticijų skaičius išaugo gerokai: teisminiam nagrinėjimui perduotos 414 peticijų (2019 m. – 233 peticijos).

    

   2020 m. šiek tiek sumažėjo vidutiniškai valstybėse, Europos Tarybos narėse, 10 000 gyventojų tenkantis peticijų skaičius - 0,5 peticijos (2019 m. – 0,53 peticijos). 2020 m. daugiausia peticijų 10 000 gyventojų teko Juodkalnijoje (3,5) Serbijoje (2,65) bei Bosnijoje ir Hercegovinoje (2,49). Mažiausiai peticijų 10 000 gyventojų teko Jungtinėje Karalystėje (0,04), Vokietijoje (0,07), Airijoje (0.08), Ispanijoje (0,09), Prancūzijoje (0,10), Danijoje ir Belgijoje (0,11). Lietuvoje 2020 m. 10 000 gyventojų teko 1,42 peticijos (2019 m. tiek pat – 1,42). Kaimyninėje Latvijoje 10 000 gyventojų rodiklis yra vienas iš didžiausių – 2,17 peticijos, o Estijoje rodiklis mažesnis – 0,96 peticijos. Nors prieš kaimynines Lenkiją ir Rusiją pateikiama žymiai daugiau peticijų, tačiau 10 000 gyventojų teko gerokai mažesnis peticijų skaičius: Lenkijoje – 0,43 peticijos, o Rusijoje – 0,62 peticijos.

   Iš viso, kartu su ankstesniais metais pateiktomis peticijomis, 2020 m. Teismas išnagrinėjo ir paskelbė nepriimtinomis arba išbraukė iš bylų sąrašo 342 peticijas prieš Lietuvą (2019 m. – 406). Dauguma šių nutarimų buvo priimti peticijų neperdavus Vyriausybei. 2020 m. Teismas Lietuvos Respublikos Vyriausybei perdavė 24 naujas peticijas. Metų pabaigoje viso Teisme buvo nagrinėjamos 46 Vyriausybei perduotos peticijos prieš Lietuvą, dar trigubai daugiau bylų buvo nagrinėjamos jų neperdavus Vyriausybei – dalis laukė pirminio Kolegijos ar Komiteto įvertinimo, o kitos buvo priskirtos 1 teisėjo arba Komiteto nagrinėtinoms nepriimtinoms peticijoms.

    

   2020 m. EŽTT išsprendė 20 bylų prieš Lietuvą (dėl 23 peticijų): 8 peticijos buvo paskelbtos nepriimtinomis, 2 peticijos buvo išbrauktos iš nagrinėjamų bylų sąrašo, 5 bylose Konvencijos pažeidimų nenustatyta. 2020 m. taikus susitarimas buvo patvirtintas 1 byloje, 6 bylose (dėl 7 peticijų) Konvencijos pažeidimai nustatyti. Dar 2 bylose (dėl 6 peticijų) 2020 m. buvo paskelbti sprendimai dėl atidėto turtinės žalos atlyginimo klausimo. Viso 2020 m. priimtuose sprendimuose bylose prieš Lietuvą Europos Žmogaus Teisių Teismas priteisė 364 419 Eur kompensaciją.

    

    

    

   Informacija parengta remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo pranešimais spaudai ir Teismo interneto svetainėje pateikta statistika

  Atgal