• EŽTT perdavė Vyriausybei bylą dėl 4 Kubos piliečių išstūmimo į Baltarusiją aplinkybių ir jų laisvės apribojimo laikino apgyvendinimo kontekste

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) komunikavo Lietuvos Respublikos Vyriausybei bylą pagal keturių Kubos piliečių skundus dėl jų neįsileidimo ir patekimo į Lietuvos Respubliką aplinkybių, jų laisvės apribojimo ir prieglobsčio procedūrų - C.O.C.G. ir kiti prieš Lietuvą (peticijos Nr. 17764/22).

    

   Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjų atžvilgiu EŽTT buvo priėmęs sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nurodydamas neišsiųsti jų iš Lietuvos tuo atveju, jei jie būtų aptikti Lietuvos teritorijoje (tuo metu byla vadinosi Y.R.B. ir kiti prieš Lietuvą), pirmiausia šioje byloje EŽTT sieks išsiaiškinti, ar pareiškėjai iš tikrųjų buvo Lietuvos teritorijoje atitinkamu laikotarpiu ir galėjo pateikti prieglobsčio prašymus. Šiuo požiūriu taip pat bus vertinama, ar Lietuva nepažeidė laikinųjų apsaugos priemonių. EŽTT taip pat nagrinės atitiktį Konvencijos 3 straipsnio (kankinimo uždraudimas) garantijoms dėl pareiškėjų tariamo išstūmimo į Baltarusiją, kurioje nėra veiksmingos prieglobsčio sistemos ir kurioje jiems grėsė su Konvencijos 3 straipsniu nesuderinamas elgesys iš Baltarusijos pasieniečių, o taip pat dėl, pareiškėjų teigimu, patirto orumą žeminančio Lietuvos pasieniečių elgesio ir fizinės jėgos panaudojimo prieš juos, įskaitant elektrošoką, medicininės ir humanitarinės pagalbos jiems nesuteikimo. EŽTT vertins ir tai, ar šios bylos aplinkybėmis nebuvo pažeistas Konvencijos ketvirtojo protokolo 4 straipsnis, draudžiantis kolektyviai išsiųsti užsieniečius. EŽTT taip pat nagrinės, ar pareiškėjai turėjo veiksmingą teisinės gynybos priemonę Konvencijos 13 straipsnio požiūriu dėl jų skundų dėl netinkamo elgesio bei neįsileidimo į Lietuvos teritoriją. Galiausiai EŽTT vertins, ar aptikus pareiškėjus Lietuvos Respublikos pasienyje ir jiems pateikus prieglobsčio prašymus juos apgyvendinus pasienio užkardoje, o vėliau Užsieniečių registracijos centre apribojant judėjimo laisvę, buvo atimta pareiškėjų laisvė Konvencijos 5 straipsnio (teisė į laisvę ir saugumą) požiūriu, ir jei taip, ar jiems buvo užtikrintos Konvencijos 5 straipsnio procesinės garantijos.

    

  Atgal