• Iš Europos Žmogaus Teisių Teismo bylų statistikos - 2018 m.

  • 2019 m. pradžioje Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) kaip ir kasmet apibendrino ir paskelbė praėjusių metų veiklos statistinius duomenis. Sausio 24 d. vykusioje spaudos konferencijoje Teismo pirmininkas Guido Raimondi pastebėjo, kad metų pabaigoje teisminio nagrinėjimo laukė 56 350 peticijų ir šis skaičius beveik nepakito, palyginus su 2017 m. (56 250 peticijų). Pasak Teismo pirmininko, tai lėmė tai, kad 2018 m. Teisme gautų peticijų skaičius siekė 43 100 (2017 m. – 63 350) ir panašus skaičius peticijų, t. y. 42 761, buvo išnagrinėtos (2017 m. – 85 951). 2018 m. 40 023 peticijos buvo pripažintos nepriimtinomis ar išbrauktos iš bylų sąrašo (2017 m. – 70 356 peticijos). Pastebėtina, kad praėjusiais metais 3 048 peticijos buvo išbrauktos iš bylų sąrašo, šalims sudarius taikius susitarimus ar pateikus vienašales deklaracijas, o tai yra 34 proc. daugiau, nei 2017 m. (2 282 peticijos). Vyriausybėms perduotos 7 644 peticijos arba 6 proc. daugiau nei 2017 m., kai šis skaičius siekė 7 225.

    

   Auga prieš Lietuvą paduodamų peticijų skaičius: 2018 m. teisminiam nagrinėjimui buvo perduotos 438 peticijos (2017 m. – 401, 2016 m. - 406, 2015 m. – 376). O prieš Estiją paduodamų peticijų skaičius mažėjo – 132 peticijos perduotos nagrinėti Teisme (2017 m. – 156). Prieš kaimyninę Latviją peticijų skaičius išlieka panašus – teisminiam nagrinėjimui buvo paduotos 259 peticijos (2017 m. - 275, 2016 m. – 255). Vertinant ne absoliučiais, o santykiniais dydžiais, padėtis atrodo taip: 2018 m. 10 000 Lietuvos gyventojų teko 1,56 peticijos (2017 m. – 1,41, 2016 m. – 1,40). Palyginimui: 10 000 Latvijos gyventojų teko 1,34 (2017 m. – 1,41 ir 2016 m. – 1,30), o Estijos – 1,00 (2017 m. – 1,19, 2016 m. – 1,57). Tuo tarpu prieš kaimyninę Lenkiją 2018 m. buvo paduota 1 941 peticija, tačiau vertinant, kiek teko 10 000 gyventojų, skaičiai yra mažesni, palyginus su Lietuvos rodikliais, nes 10 000 Lenkijos gyventojų teko 0,51 peticija (2017 m. – 0,54, 2016 m. – 0,64). Sąlyginai panašus, kaip Lietuvoje, peticijų, tenkančių 10 000 gyventojų, skaičius yra, pvz., Kroatijoje (1,63), Rumunijoje (1,73) ar Slovėnijoje (1,33). Pastebėtina, kad 2018 m. vidutiniškai valstybėse, Europos Tarybos narėse, 10 000 gyventojų teko 0,52 peticijų, o tai yra šiek tiek mažiau, palyginus su parėjusiais metais – 2017 m. teko 0,76 peticijos, o 2016 m. – 0,65 peticijos. Daugiausia peticijų 10 000 gyventojų teko Balkanų pusiasalio valstybėse: Juodkalnijoje – 5,11 peticijos, Serbijoje – 3,04 peticijos, Bosnijoje ir Hercegovinoje – 2,56 peticijos. Mažiausiai peticijų 10 000 gyventojų teko Jungtinėje Karalystėje (0,05), Vokietijoje (0,06), Danijoje (0,06) ir Airijoje (0,06).

    

   2018 m. Teisme iš viso buvo gautos 475 peticijos prieš Lietuvą (pernai – 444), dalis jų nebuvo perduotos teisminiam nagrinėjimui ir buvo atmesta administracine tvarka dėl netinkamo peticijos formuliaro užpildymo. Iš viso, kartu su dar anksčiau pateiktomis peticijomis, 2018 m. Teismas išnagrinėjo ir paskelbė nepriimtinomis arba išbraukė iš bylų sąrašo 429 peticijas prieš Lietuvą (pernai – 451). Didžioji dauguma tokių Teismo nutarimų buvo priimta, peticijų neperdavus Vyriausybei. 2018 m. Teismas priėmė 31 sprendimą (viso dėl 40 peticijų, kadangi kai kurios bylos apjungtos) bylose prieš Lietuvą, 8 iš jų nenustatyta nė vieno Konvencijos pažeidimo, 22 sprendimuose (dėl 29 peticijų) nustatyti pažeidimai. Teismas priėmė 19 nutarimų (dėl 20 peticijų), kuriais pripažino peticijas nepriimtinas arba išbraukė bylas iš nagrinėjamų bylų sąrašo. Trijose bylose buvo patvirtintos Vyriausybės vienašalės deklaracijos. 21 byla buvo išnagrinėta supaprastinta tvarka sudarant taikius susitarimus. 1 byloje taikiu susitarimu buvo išspręstas teisingo atlyginimo klausimas po to, kai Teismas byloje nustatė pažeidimą ir atidėjo žalos atlyginimo klausimo sprendimą.

    

   2018 m. Teismo sprendimų vykdymas buvo koordinuojamas iš viso 68 bylose. Buvo imtasi priemonių, siekiant įvykdyti visas Teismo sprendimuose numatytas individualiąsias priemones bei pažeidimų priežastis šalinančias bendrąsias priemones. Apie visus vykdymo veiksmus buvo teikiama informacija Europos Tarybos Ministrų Komitetui. 2018 m. vykdymo priežiūra pabaigta 30 bylų. 2018 m. pagal Teismo sprendimus 38 asmenims išmokėta 404624 Eur.

    

   Tam tikri Lietuvos statistiniai duomenys

   Teisme nagrinėjamos peticijos pagal valstybes ir gyventojų skaičių

   Teismo darbo krūvis pagal proceso stadiją ir Teismo sudėtį

   Taikūs susitarimai ir vienašalės deklaracijos

    

   Informacija parengta pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo interneto svetainėje pateiktą statistiką

  Atgal