• Iš Europos Žmogaus Teisių Teismo bylų statistikos - 2019 m.

  • 2019 m. pradžioje Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) kaip ir kasmet apibendrino ir paskelbė praėjusių metų veiklos statistinius duomenis. Sausio 31 d. vykusioje spaudos konferencijoje Teismo pirmininkas Linos-Alexandre Sicilianos pastebėjo, kad Interlakeno proceso pradžioje 2011 m. teisminio nagrinėjimo laukė apie 160 000 peticijų, o šių metų pradžioje šis skaičius siekė apie 60 000. 2019 m. Teismas išnagrinėjo apie 40 000 peticijų priimdamas sprendimus ar pripažindamas peticijas nepriimtinomis ar išbraukdamas jas iš bylų sąrašo. Pastebėtina, kad praėjusiais metais 3 199 peticijos buvo išbrauktos iš bylų sąrašo, šalims sudarius taikius susitarimus ar pateikus vienašales deklaracijas.

    

   Teisminiam nagrinėjimui perduodamų peticijų prieš Lietuvą skaičius išlieka panašus: 2019 m. teisminiam nagrinėjimui buvo perduotos 396 peticijos (2017 m. – 401, 2018 m. – 438). Beveik nekinta ir prieš kitas Baltijos šalis teisminiam nagrinėjimui perduodamų peticijų skaičius – prieš Estiją buvo perduota nagrinėti 121 peticija (2018 m. – 132), prieš Latviją – 233 peticijos (2018 m. – 259). Vertinant ne absoliučiais, o santykiniais dydžiais, padėtis atrodo taip: 2019 m. 10 000 Lietuvos gyventojų teko 1,42 peticijos (2018 m. – 1,56). Palyginimui: 10 000 Latvijos gyventojų teko 1,21 peticijos (2018 m. – 1,34), o Estijos – 0,91 peticijos (2018 m. – 1,00). Tuo tarpu prieš kaimyninę Lenkiją 2019 m. teisminiam nagrinėjimui perduotos 1 834 peticijos, 10 000 Lenkijos gyventojų teko 0,48 peticijos (2018 m. – 0,51). Sąlyginai panašus kaip Lietuvoje peticijų, tenkančių 10 000 gyventojų, skaičius yra Kroatijoje (1,75 peticijos), Rumunijoje (1,37 peticijos) ar Lichtenšteine (1,58 peticijos). Pastebėtina, kad 2019 m. vidutiniškai valstybėse, Europos Tarybos narėse, 10 000 gyventojų teko 0,53 peticijos. Daugiausia peticijų 10 000 gyventojų teko Balkanų pusiasalio valstybėse: Juodkalnijoje – 6,86 peticijos, Bosnijoje ir Hercegovinoje – 5,09 peticijos, Serbijoje – 3,10 peticijos. Mažiausiai peticijų 10 000 gyventojų teko Jungtinėje Karalystėje (0,05), Vokietijoje (0,07), Airijoje (0,08), Danijoje (0,10) ir Prancūzijoje (0,10).

    

   2019 m. Teismui iš viso, kartu su dar anksčiau pateiktomis peticijomis, buvo pateiktos 448 peticijos prieš Lietuvą (pernai – 475), dalis jų nebuvo perduotos teisminiam nagrinėjimui ir buvo atmesta administracine tvarka dėl netinkamo peticijos formuliaro užpildymo. 2019 m. Teismas iš viso išnagrinėjo ir paskelbė nepriimtinomis arba išbraukė iš bylų sąrašo 406 peticijas prieš Lietuvą (pernai – 429). Didžioji dauguma tokių Teismo nutarimų buvo priimta, peticijų neperdavus Vyriausybei. 2019 m. 13 peticijų nagrinėjimas baigtas Teismo sprendimais, kuriais pripažinta, kad Lietuva pažeidė pareiškėjų teises ir laisves, 6 peticijose Teismas priėmė sprendimus, kuriais pripažinta, kad Lietuva nepažeidė pareiškėjo teisių ir laisvių, 18 peticijų pripažino nepriimtinomis, 20 peticijų išbraukė iš nagrinėjamų bylų sąrašo, nes pareiškėjai jų nebepalaikė. 2 peticijos išbrauktos iš bylų sąrašo, atsižvelgus į Vyriausybės pateiktas vienašales deklaracijas, 5 peticijų nagrinėjimas užbaigtas sudarius taikius susitarimus.

    

   Informacija parengta pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme interneto svetainėje pateiktą statistiką

  Atgal