• Jungtinių Tautų Priverstinio dingimo komitetas užbaigė skubių veiksmų procedūrą prieš Lietuvą dėl tariamo Lietuvos piliečio priverstinio dingimo

  • 2019 m. spalį Jungtinių Tautų Priverstinio dingimo komitetas buvo pateikęs prašymą Lietuvai, remiantis Tarptautinės konvencijos dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo 30 straipsniu, imtis skubių veiksmų dėl galimai dingusio Lietuvos Respublikos piliečio Romualdo Apanavičiaus paieškos ir apsaugos jam suteikimo, gavęs atitinkamą kreipimąsi iš tariamos aukos artimųjų.

    

   Priverstinio dingimo komitetas buvo informuotas, jog Lietuvoje atlikto ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad Romualdas Apanavičius 2014 m. kovo 12 d. buvo rastas nuskendęs Italijos Respublikoje.

    

   Komitetui paprašius atlikti papildomus tyrimo veiksmus, buvo kreiptasi į Italijos kompetentingas institucijas, taip pat pasitelktos policijos tarptautinio bendradarbiavimo galimybės bei Eurojust tinklo tarpininkavimas.

    

   Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras sulygino VĮ Registrų centro turimus Romualdo Apanavičiaus pirštų anspaudus su Italijos pareigūnų pateikta daktiloskopine kortele ir buvo nustatyta, kad VĮ Registrų centro pateiktas vienas iš antspaudų labai tikėtina, kad sutampa su Romualdo Apanavičiaus daktiloskopinėje kortelėje esančiu kairės rankos didžiojo piršto antspaudu.

    

   Romualdo Apanavičiaus artimieji ir Priverstinio dingimo komitetas buvo informuoti apie atlikto daktiloskopinio tyrimo rezultatus. Nepaisant tariamos aukos artimųjų pareikštų abejonių dėl pirštų antspaudų sulyginimo patikimumo, Komitetas nusprendė, kad pagal jam pateiktą informaciją nėra pakankamai duomenų, kurie leistų suabejoti Lietuvos specialistų išvadų pagrįstumu. Įvertinęs visą pateiktą medžiagą, Komitetas nusprendė užbaigti skubių veiksmų procedūrą šioje byloje.

    

   Tai buvo antroji Priverstinio dingimo komiteto nagrinėta byla prieš Lietuvą dėl skubių veiksmų procedūros. Primintina, kad 2021 m. sausį Komitetas užbaigė skubių veiksmų procedūrą dėl tariamo Deimantės Kedytės (Stankūnaitės) dingimo, atsižvelgęs į pateiktą informaciją apie jos įtraukimą į liudytojų apsaugos programą. Daugiau prašymų dėl skubių veiksmų ar skundų dėl tariamo priverstinio dingimo Komitetas Lietuvai nėra perdavęs.

  Atgal