• Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei S. Tomo skundą prieš Lietuvą (Nr. 3718/2020)

    • Visuomeninis rinkimų komitetas „Prof. Dr. Stanislovo Tomo sąrašas“ siekė dalyvauti 2019 m. Europos Parlamento rinkimuose, tačiau, kadangi nesurinko 10 000 rinkėjų palaikymo, komiteto keliami kandidatai nebuvo registruoti rinkimams. Skundo autorius buvo minėto komiteto narys ir jis skundžiasi pagal Jungtinių Tautų Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (toliau – Paktas) 25 straipsnio b punktą (teisė balsuoti ir būti išrinktam) teigdamas, kad jam nepavykus surinkti parašų iš įkalinimo įstaigose esančių asmenų, nes nebuvo pateikti jų pasų ar asmens tapatybės kortelių numeriai, o kai kurie apskritai tokių dokumentų neturėjo, buvo užkirstas kelias surinkti reikalaujamą parašų kiekį. Taip pat jis teigia, kad dalį parašų sunaikino Pravieniškių pataisos namų direktoriaus pavaduotojas bei Vyriausioji rinkimų komisija, o dalis lapų su parašais buvo pavogta, dėl ko nebuvo atliktas reikiamas tyrimas. Taip pat skundo autorius remiasi 14 straipsnio 1 dalimi (teisė į teisingą teismą) ir 2 straipsnio 3 dalis a punktu (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę) teigdamas, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas neatsakė į dalį pareiškėjo skundų. Galiausiai skundo autorius remiasi Pakto 26 straipsniu (diskriminacijos draudimas) teigdamas, kad jis buvo diskriminuojamas lyginant su kitais kandidatais, kurie nerinko parašų iš įkalinimo įstaigose esančių asmenų. Kiti keliami skundai nėra tiesiogiai susiję su autoriumi, pavyzdžiui, jo skundas pagal Pakto 10 straipsnio 1 dalį (humaniškas elgesys su asmenimis, kuriems atimta laisvė), kad buvo pažeistas įkalinimo įstaigoje esančių asmenų orumas.

       

      Pažymėtina, kad Komitetas, vadovaudamasis savo darbo reglamento 97 taisykle, visų pirma vertins skundo priimtinumą ir tik jei bus nuspręsta, kad skundas yra priimtinas, Komitetas nagrinės bylą iš esmės dėl tariamo Pakte įtvirtintų garantijų pažeidimo.

    Atgal