• Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas perdavė V.Vasiliausko skundą prieš Lietuvą

    • Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Vytauto Vasiliausko skundą (Nr. 3198/2018) prieš Lietuvą. Nacionalinių teismų pripažintas kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas Baudžiamojo kodekso 189 straipsnio 1 dalyje (Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas), 220 straipsnio 1 dalyje (Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas) ir 222 straipsnio 1 dalyje (Apgaulingas apskaitos tvarkymas), V. Vasiliauskas skundžiasi, kad jo baudžiamąją bylą nagrinėję teismai padarė materialinės ir procesinės teisės pažeidimų, nes Lietuva neužtikrino jam Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 14 straipsnio 1 dalimi (teisė į teisingą teismą), 14 straipsnio 3 dalies d) punktu (teisė turėti gynėją) ir g) punktu (teisė neduoti parodymų prieš save) ir 17 straipsnio 1 dalimi (teisė į privataus gyvenimo apsaugą) garantuojamų teisių. Be to, V. Vasiliauskas, remdamasis Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 7 straipsniu (kankinimo, žiauraus, nežmoniško ar žeminančio orumą elgesio draudimas) skundžiasi dėl žeminančių kalinimo sąlygų jam atliekant kardomąjį kalinimą Klaipėdos apskrities VPK areštinėje bei Šiaulių tardymo izoliatoriuje.
      Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašoma pasisakyti dėl skundo priimtinumo ir esmės.
       

    Atgal