• Lietuvai leista įstoti į Europos Žmogaus Teisių Teismo bylą dėl Rusijos kariniais veiksmais daromų masinių žmogaus teisių pažeidimų

  • Šiandien Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) pranešė apie savo sprendimą leisti Lietuvai dalyvauti trečiosios šalies teisėmis tarpvalstybinėje byloje Ukraina ir Nyderlandai prieš Rusiją (Nr. 8019/16, 43800/14, 28525/20 ir 11055/22).

    

   Lietuva paprašyta pateikti savo pastabas tik dėl tarpvalstybinės bylos Ukraina prieš Rusiją (X) (peticijos Nr. 11055/22) dėl Rusijos kariniais veiksmais daromų šiurkščių ir sisteminių Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) nuostatų pažeidimų.

    

   Dėl minėtos peticijos trečiosios šalies teisėmis leista dalyvauti iš viso 26 valstybėms, Konvencijos dalyvėms: Austrijai, Belgijai, Bulgarijai, Kroatijai, Čekijai, Danijai, Estijai, Suomijai, Prancūzijai, Vokietijai, Islandijai, Airijai, Italijai, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Nyderlandams, Norvegijai, Lenkijai, Portugalijai, Rumunijai, Slovakijai, Slovėnijai, Ispanijai, Švedijai ir Jungtinei Karalystei.

    

   Primintina, kad minėta tarpvalstybinė peticija Ukraina prieš Rusiją (X) (peticijos Nr. 11055/22) buvo sujungta su tarpvalstybinėmis bylomis Ukraina ir Nyderlandai prieš Rusiją, Nr. 8019/16 (dėl Ukrainos skundų dėl pažeidimų Rytų Ukrainoje 2014 m. – Konvenciją pažeidžianti RF administracinė praktika), Nr. 43800/14 (dėl Ukrainos skundų dėl 3 grupių vaikų pagrobimo Rytų Ukrainoje 2014 m. birželį-rugpjūtį ir jų laikino perdavimo RF) ir Nr. 28525/20 (dėl Nyderlandų skundo dėl Malaizijos lėktuvo MH17 numušimo Rytų Ukrainoje).

    

   Bylos Ukraina prieš Rusiją (X) priimtinumo ir esmės klausimas bus nagrinėjamas kartu sujungtojoje byloje, kuri bus vadinama Ukraina ir Nyderlandai prieš Rusiją (Nr. 8019/16, 43800/14, 28525/20 ir 11055/22) ir kurioje jau bus sprendžiami orlaivio MH17 ir veiksmų Rytų Ukrainoje bylų esmės klausimai.

    

   Ukrainos peticijoje Ukraina prieš Rusiją (X) (peticijos Nr. 11055/22) nurodoma, kad Rusija vykdo tikslinius, beatodairiškus ir neproporcingus išpuolius prieš civilius ir jų nuosavybę visoje Ukrainoje, pažeisdama tarptautinės teisės normas. Taip pat pažymima, kad užpuolimus vykdo Rusijos karinės pajėgos ir (arba) separatistų ar kitos jų kontroliuojamos nereguliarios sukarintos pajėgos. Atkreipiamas dėmesys, kad vykdant šiuos užpuolimus, dešimtys tūkstančių civilių buvo sužeisti, nužudyti, sulaikyti arba yra dingę be žinios, šimtų tūkstančių žmonių turtas arba namai buvo sunaikinti, milijonai asmenų buvo perkelti šalies viduje arba priversti palikti Ukrainą ir tūkstančių įmonių verslas ir turtas sunaikinti.

    

   Ukraina siekia, kad Rusijos karinė agresija būtų nutraukta, o Rusijos veiksmai būtų pripažinti masiškai pažeidžiantys žmogaus teises, reikalaujama visiško žalos atlyginimo aukoms. Konkrečiai, byloje keliami klausimai dėl Konvencijos 2 straipsnio (teisė į gyvybę), 3 straipsnio (kankinimo uždraudimas), 4 straipsnio 2 dalies (priverčiamojo darbo uždraudimas), 5 straipsnio (teisė į laisvę ir saugumą), 8 straipsnio (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą), 9 straipsnio (minties, sąžinės ir religijos laisvė), 10 straipsnio (saviraiškos laisvė), 11 straipsnio (susirinkimų ir asociacijų laisvė), 13 straipsnio (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę), 14 straipsnio (diskriminacijos uždraudimas), Konvencijos Pirmojo protokolo 1 ir 2 straipsnių (nuosavybės apsauga ir teisė į mokslą), Konvencijos Ketvirtojo protokolo 2 ir 3 straipsnių (judėjimo laisvė ir draudimas išsiųsti piliečius) pažeidimų.

    

   Valstybėms, Konvencijos dalyvėms leista pateikti rašytines pastabas tinkamo teisingumo įgyvendinimo tikslais.

    

   Bylą Ukraina ir Nyderlandai prieš Rusiją (Nr. 8019/16, 43800/14, 28525/20 ir 11055/22) nagrinės EŽTT Didžioji kolegija.

  Atgal