• Nustatyti pažeidimai dėl gaisro Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime tyrimo ir kalinimo sąlygų

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas arba EŽTT) byloje Miliukas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 10992/14) konstatavo procedūrinį Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos (toliau – Konvencija) 2 straipsnio (teisė į gyvybę) pažeidimą tiriant gaisro Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime aplinkybes ir Konvencijos 3 straipsnio (kankinimų draudimas) pažeidimą dėl netinkamų pareiškėjo kalinimo sąlygų.

    

   2011 m. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime kilus gaisrui, pareiškėjas apsinuodijo dūmais ir kelioms valandoms paniro į komą. Remdamasis Konvencijos 2 ir 3 straipsniais, jis teigė, kad nacionalinės institucijos neįvykdė savo pareigos apsaugoti jo gyvybę gaisro metu, kad nevykdė efektyvaus gaisro tyrimo, taip pat jis skundėsi kalinimo sąlygomis.

    

   Nagrinėdamas pareiškėjo skundus dėl gaisro, EŽTT nenustatė, kad tyrimas dėl gaisro priežasčių buvo atliktas netinkamai, tačiau pažymėjo, kad pareiškėjui, kuris buvo pripažintas nukentėjusiuoju, nebuvo tinkamai pranešta apie prokuroro sprendimą sustabdyti ikiteisminį tyrimą, todėl buvo nustatytas Konvencijos 2 straipsnio procedūrinio aspekto pažeidimas. Išnagrinėjęs pareiškėjo skundą dėl to, kad institucijos neapsaugojo jo gyvybės gaisro metu, Teismas konstatavo, kad valdžios institucijos tinkamai veikė, ypač turint omenyje tai, kad gaisras kilo įkalinimo įstaigoje, kur buvo būtina imtis tam tikrų saugumo priemonių. Priešgaisrinės apsaugos darbuotojai ir greitoji medicininė pagalba atvyko be nepagrįsto delsimo ir buvo evakuota virš 200 asmenų. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pareigūnai informavo įkalintus asmenis apie tai, kaip reikia elgtis laukiant pagalbos, taip pat Teismas atkreipė dėmesį, kad pagalba evakuotiems asmenims buvo teikiama atsižvelgiant į jų sveikatos būklę. Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjas buvo nuvežtas į ligoninę, kur jam buvo suteikta medicininė pagalba ir kur jis pilnai atsigavo iš komos. Todėl Teismas nusprendė, kad negalima teigti, kad atitinkamos institucijos neatsižvelgė į pareiškėjo sveikatos būklę ar kad neįvykdė savo pareigos apsaugoti jo gyvybę.

    

   Teismas, nustatydamas Konvencijos 3 straipsnio pažeidimą, rėmėsi gausia savo praktika dėl kalinimo sąlygų Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime. Teismas rėmėsi nacionalinių teismų sprendimais, kuriuose jie nurodė, kad 268 dienas, 10 vakarų ir 3 rytus pareiškėjas buvo laikomas perpildytose kamerose ir nusprendė, kad tai ir kitos netinkamos kalinimo sąlygos lėmė Konvencijos 3 straipsnio pažeidimą.

    

   Teismas priteisė pareiškėjui 8 000 eurų neturtinei žalai atlyginti.

    

   Sprendimas priimtas bylą nagrinėjant 3 teisėjų komitetui, todėl sprendimas įsigaliojo nuo jo paskelbimo.

    

    

   Teismo sprendimas byloje Miliukas prieš Lietuvą (anglų kalba

  Atgal