• Paskelbti Teismo sprendimai supaprastinta tvarka nagrinėtose bylose dėl kalinimo sąlygų

  • 2018 m. liepos 26 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT arba Teismas) paskelbė nutarimą byloje Romeiko ir kiti prieš Lietuvą (peticijų Nr. 67465/13, 2784/14, 13181/14, 20538/14, 1147/17, 377/18), kuriuo patvirtino taikius susitarimus dėl pareiškėjų skundų dėl netinkamų kalinimo sąlygų Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime (pareiškėjų S. Romeiko, S. Griščuk, T. Čaikausko ir V. Antropiko atžvilgiu), Šiaulių tardymo izoliatoriuje (pareiškėjo A. Kornios atžvilgiu) ir Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje (V. Traknio atžvilgiu). Įvertinęs konkrečias pareiškėjų kalinimo sąlygas bei nacionaliniuose teismuose priteistų kompensacijų sumas, Teismas šalims iš karto pasiūlė sudaryti taikius susitarimus pagal Teismo pasiūlytas kompensacijų sumas. Byloje Romeiko ir kiti iš viso pareiškėjams pagal taikius susitarimus už jų patirtą turtinę ir neturtinę žalą bei bylinėjimosi išlaidas Vyriausybė įsipareigojo sumokėti 47 200 eurų. Pažymėtina, jog pareiškėjai minėtose kalinimo įstaigose bausmes atliko 2009-2014 m. laikotarpiu.

    

   Romeiko ir kiti prieš Lietuvą yra jau trečioji bylų grupė dėl orumą žeminančių kalinimo sąlygų, supaprastinta tvarka perduota Vyriausybei po EŽTT sprendimo byloje Mironovas ir kiti prieš Lietuvą (2015 m. gruodžio 8 d.) Primintina, kad byloje Mironovas ir kiti priimtas Teismo sprendimas yra laikomas sisteminiu, kuriame nurodyti esminiai aspektai, į kuriuos EŽTT atsižvelgia vertindamas, ar kalinimo sąlygos pasiekė atitinkamą lygį, kuris jau prilygsta Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 3 straipsnio (kankinimo uždraudimas) pažeidimui, jame taip pat buvo nurodyti neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo esminiai principai. Po šio sprendimo bylos prieš Lietuvą dėl netinkamų kalinimo sąlygų Teismo yra priskiriamos pasikartojančioms, sudėtingų Konvencijos aiškinimo klausimų nekeliančioms byloms, todėl perduodamos Vyriausybei supaprastinta tvarka, iš karto siūlant su pareiškėjais sudaryti taikius susitarimus Teismo nurodytomis sąlygomis.

    

   Teismo nutarimas byloje Romeiko ir kiti prieš Lietuvą (anglų kalba)

    

    

   Pastebėtina, kad kartu su Romeiko ir kiti bylų grupe buvo perduota ir pareiškėjo A. Toporkovo peticija prieš Lietuvą (Nr. 2775/14). Pareiškėjas, remdamasis Konvencijos 3 straipsniu, skundėsi dėl sąlygų Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, kurioje buvo gydomas 2012 m. Tačiau pareiškėjui 2017 m. mirus ir niekam nepalaikant peticijos bei nesant priežasčių, dėl kurių tolesnis jos nagrinėjimas būtų būtinas gerbiant Konvencijoje ir jos protokoluose įtvirtintas žmogaus teises, byla buvo išbraukta iš Teismo bylų sąrašo pagal Konvencijos 37 straipsnio 1 dalies a punktą.

    

   Teismo nutarimas byloje Toporkov prieš Lietuvą (anglų kalba)

    

    

   Dvi peticijos iš bylų grupės Romeiko ir kiti prieš Lietuvą (Gudelis prieš Lietuvą, Nr. 24676/14; Glinskis prieš Lietuvą, Nr. 51707/14) buvo išbrauktos iš EŽTT nagrinėjamų bylų sąrašo, pripažinus, kad pareiškėjai nebepalaiko savo peticijų, nes išėję iš įkalinimo įstaigų jie Teismui nepranešė savo naujojo adreso ir laiku nepateikė procesinių dokumentų.

    

   Teismo nutarimai bylose Gudelis prieš Lietuvą (anglų kalba) ir Glinskis prieš Lietuvą (anglų kalba)

    

    

   2018 m. birželio 14 d. EŽTT paskelbė nutarimą dėl trijų peticijų, kurios buvo perduotos su antrąja supaprastintų bylų grupe. Byloje Kanišauskas ir kiti prieš Lietuvą (peticijų Nr. 10776/15, 19406/15, 53529/16), pareiškėjams nesutikus su paties Teismo pasiūlytomis taikių susitarimų sąlygomis, EŽTT patvirtino Vyriausybės vienašales deklaracijas, kuriose Vyriausybė pripažino, kad pareiškėjų D. Kanišausko, Ž. Grotuzo ir G. Kasparavičiaus kalinimo sąlygos Šiaulių tardymo izoliatoriuje neatitiko Konvencijos garantijų ir įsipareigojo sumokėti pareiškėjams žalos atlyginimą, jiems iš viso priteista 11 790 eurų. Atsižvelgęs į Vyriausybės vienašalėse deklaracijose aiškų Konvencijos pažeidimo pripažinimą ir įvertinęs pasiūlytus kompensacijų dydžius kaip tinkamus, EŽTT nusprendė nebetęsti pareiškėjų bylų nagrinėjimo ir išbraukė peticijas iš bylų sąrašo pagal Konvencijos 37 straipsnio 1 dalies c punktą.

    

   Teismo nutarimas byloje Kanišauskas ir kiti prieš Lietuvą (anglų kalba)

  Atgal