• Perduota byla dėl apribotos galimybės valstybės tarnautojai dirbti kitą darbą

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Ilonos Kiūdytės bylą (peticijos Nr. 32947/20), kurioje pareiškėja skundžiasi dėl neproporcingo ir diskriminacinio privataus gyvenimo apribojimo neleidus jai, kaip valstybės tarnautojai, dirbti kito darbo pagal darbo sutartį.

    

   Bylai reikšmingu metu pareiškėja dirbo Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) Kontrolės departamento III Juridinių asmenų patikrinimo skyriaus vedėja. Pareiškėja, siekdama užsiimti papildoma sezonine veikla, nusprendė įkurti vandens pramogų veikla užsiimančią įmonę ir tuo tikslu įsigijo atitinkamos bendrovės akcijas. Norėdama dirbti minėtos įmonės direktore (0.5 etato), ji pagal nustatytą tvarką kreipėsi į darbdavį dėl leidimo dirbti kitą darbą. VMI atsisakė išduoti leidimą ir nusprendė, kad šis papildomas darbas trukdytų pareiškėjai atlikti pareigines funkcijas ir sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Pareiškėjai apskundus VMI sprendimą, Vilniaus apygardos administracinis teismas nusprendė, kad sprendimas priimtas neindividualizavus pareiškėjos situacijos ir įpareigojo iš naujo išnagrinėti prašymą. Iš naujo išnagrinėjus pareiškėjos prašymą, darbdavys nusprendė, kad papildomas darbas gali sudaryti prielaidas valstybės tarnybą panaudoti asmeniniams interesams, be kita ko, pareiškėja tarnybinę informaciją, prie kurios turėjo plačią prieigą, galėtų panaudoti savo privačios įmonės naudai, papildomas darbas trukdytų pareiškėjai tinkamai atlikti tarnybines funkcijas, gali diskredituoti VMI autoritetą ir sukelti viešųjų bei privačių interesų konfliktą valstybės tarnyboje, kadangi I. Kiūdytė VMI Kontrolės departamente užima atsakingas vadovaujančias pareigas, susijusias su mokesčių apskaičiavimu ir mokėjimo kontrole, turi valdingus įgaliojimus ir prižiūri įmonių veiklą, priima jų atžvilgiu sprendimus, o bendrovė, kurioje pareiškėja siekia įsidarbinti, bei jos kontrahentai bet kada gali būti priskirti prie tikrintinų mokesčių mokėtojų. Pareiškėja apskundė atitinkamą VMI įsakymą administraciniams teismams, teigdama, kad sprendimas yra nepagrįstas, nes remiasi prielaidomis, o nurodyta rizika yra tik hipotetinė. Pareiškėjos skundai buvo atmesti.

    

   Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas vertins, ar buvo pažeistas teisę į privataus gyvenimo gerbimą numatantis Konvencijos 8 straipsnis, o būtent, ar šios bylos aplinkybėmis buvo apribota pareiškėjos teisė į pagarbą privačiam gyvenimui, jei taip, ar toks ribojimas buvo nustatytas įstatymo ir jis buvo būtinas Konvencijos 8 straipsnio 2 dalies požiūriu.

    

  Atgal