• Perduota byla dėl asmens teisės neduoti parodymų prieš savo sutuoktinį

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Vyriausybei Donato Kryževičiaus peticiją (Nr. 67816/14), kurioje pareiškėjas skundžiasi dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalies (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą), 8 straipsnio (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) ir Septintojo Protokolo 2 straipsnio 1 dalies (teisė apskųsti baudžiamosiose bylose) pažeidimų.

    

   Pareiškėjas teigia, kad ikiteisminiame tyrime jo sutuoktinė buvo apklausta kaip specialioji liudytoja – jai bet kada gali būti pareikšti įtarimai dėl nusikalstamos veikos padarymo. Šiame ikiteisminiame tyrime iškvietus liudyti pareiškėją, jis negali atsisakyti liudyti, nors tokią teisę turėtų, jei sutuoktinė turėtų įtariamojo statusą ikiteisminiame procese. Pareiškėjui atsisakius duoti parodymus, jis buvo nubaustas apygardos prokuratūros prokurorės nutarimu dėl teisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūno reikalavimų nevykdymo – Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 163 straipsnio (teisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nurodymų nevykdantiems asmenims taikomos prievartos priemonės) pagrindu. Pareiškėjas nesėkmingai skundė prokurorės nutarimą dėl baudos skyrimo Klaipėdos miesto apylinkės teisme. Pareiškėjas pažymi, kad Lietuvos teisė nesuteikė jam galimybės apeliacine tvarka skųsti Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties, kuria palikta galioti jam skirta bauda.

    

   Šioje byloje Teismas sieks nustatyti, ar nebuvo pažeistos Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje ir Konvencijos 8 straipsnyje įtvirtintos pareiškėjo teisės, atsižvelgiant į tai, kad jis buvo nubaustas už atsisakymą liudyti baudžiamojoje byloje, kurioje jo sutuoktinė turėjo „specialaus liudytojo“ statusą. Teismas taip pat sieks nustatyti, ar nebuvo pažeista Konvencijos Septintojo Protokolo 2 straipsnio 1 dalis, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas neturėjo galimybės apeliacine tvarka skųsti Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties dėl baudos skyrimo.

  Atgal