• Perduota byla dėl pareiškėjo tariamai patirto žiauraus ir nežmoniško elgesio pataisos namų pareigūnams malšinant riaušes

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Laniausko peticiją prieš Lietuvą (peticijos Nr. 6544/20), kurioje pareiškėjas, remdamasis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 3 straipsniu (kankinimo uždraudimas), skundžiasi, kad jo laisvės atėmimo bausmės atlikimo Kybartų pataisos namų pareigūnai jį sumušė, kai pataisos namuose kilo riaušės, nepaisant to, kad pareiškėjas jose nedalyvavo.

    

   Teismas šioje byloje vertins, ar dėl pareigūnų veiksmų pareiškėjas patyrė nežmonišką ir žiaurų elgesį, kuriuo buvo pažeistas Konvencijos 3 straipsnis. Taip pat Teismas spręs, ar valdžios institucijų atliktas tyrimas dėl pareiškėjo skundų apie netinkamą ir žiaurų elgesį jo atžvilgiu atitiko valstybės pareigas pagal Konvencijos 3 straipsnio procesinį aspektą. Teismas iš karto spręs ir dėl peticijos priimtinumo, ir dėl esmės.

    

   Pažymėtina, kad byla perduota pagal IMSI (angl. „immediate and simplified communications procedure“) bylų komunikavimo procedūrą, pagal kurią Vyriausybė įpareigojama parengti išsamią bylos faktų santrauką pagal visą bylos medžiagą. Perduodamas bylą pagal minėtą procedūrą Teismas pateikia tik trumpą bylos dalyko apibūdinimą bei klausimus bylos šalims.

  Atgal