• Perduota byla dėl prieglobsčio prašytojo laisvės apribojimo ir jo laikymo sąlygų

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT) perdavė bylą S.M.H. prieš Lietuvą (Nr. 27915/22), kurioje peticijos pateikimo metu turėjęs prieglobsčio prašytojo statusą pareiškėjas, remdamasis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 (kankinimo uždraudimas) ir 5 (teisė į laisvę ir saugumą) straipsniais, skundžiasi tiek dėl jo laisvės apribojimo perkėlus į laikino apgyvendinimo vietas ribojant judėjimo laisvę, tiek ir dėl pačių laikymo sąlygų jose.

    

   Pareiškėjas yra Irako pilietis. Pagal bylos duomenis 2021 m. liepos 25 d. Valstybės sienos apsaugos pareigūnai jį sulaikė netoli Lietuvos ir Baltarusijos sienos, kur jis pateikė prieglobsčio prašymą ir tuomet buvo laikinai apgyvendintas Druskininkuose. 2021 m. liepos 30 d. jis buvo perkeltas į stovyklą Rūdininkuose, o 2021 m. rugsėjo 25 d. – į Užsieniečių registracijos centrą Kybartuose. Laikino apgyvendinimo metu jis neturėjo teisės judėti Lietuvos teritorijoje. 2022 m. spalį pareiškėjas informavo Europos Žmogaus Teismą, kad jau gyvena Vokietijoje.

    

   Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas vertins pareiškėjo laikymo sąlygų Kybartų užsieniečių registracijos centre (kuris įsteigtas buvusiuose pataisos namuose) atitiktį Konvencijos 3 straipsnio garantijoms ir tai, ar dėl jo laikymo sąlygų jis galėjo veiksmingai pasinaudoti vidaus teisinės gynybos priemonėmis Konvencijos 13 straipsnio požiūriu. EŽTT taip pat vertins, ar laikino apgyvendinimo metu apribojus judėjimo laisvę, pareiškėjui buvo atimta laisvė Konvencijos 5 straipsnio požiūriu, ir jei taip, ar toks atėmimas atitiko Konvencijos 5 straipsnio 1 dalies f punkto reikalavimus, kartu užtikrinant teisminę laisvės atėmimo teisėtumo peržiūrą. Šiuo požiūriu EŽTT taip pat nagrinės, ar tam, kad būtų užtikrintos Konvencijos 5 straipsnio 4 dalyje numatytos procesinės teisingo teismo garantijos, nagrinėjamu atveju buvo būtina, kad pareiškėjas gautų advokato pagalbą ir jei taip - ar pareiškėjui buvo užtikrinta veiksminga galimybė gauti nemokamą teisinę pagalbą.

  Atgal