• Perduota byla dėl prieglobsčio prašytojų apgręžimo

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT arba Teismas) perdavė bylą A. S. ir kiti prieš Lietuvą (Nr. 44205/21), kurioje pareiškėjai skundžiasi, kad Lietuvoje siekė pateikti prieglobsčio prašymus dėl persekiojimo rizikos jų kilmės valstybėje (Afganistane), bet buvo apgręžiami iš Lietuvos Respublikos į Baltarusijos Respubliką, kol galiausiai jų prieglobsčio prašymai buvo priimti Lietuvoje.

    

   Pareiškėjų advokatės prašymu, EŽTT 2021 m. rugsėjo 8 d. priėmė sprendimą pagal Teismo reglamento 39 taisyklę taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareiškėjų atžvilgiu. EŽTT Lietuvos Respublikai nurodė iki 2021 m. rugsėjo 29 d. neišsiųsti užsieniečių iš Lietuvos tuo atveju, jei jie jau yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. Atsižvelgdamas į tai, kad užsieniečiai buvo Lietuvos teritorijoje nuo 2021 m. rugsėjo 14 d. ir Lietuvos Vyriausybė užtikrino EŽTT, kad pareiškėjai nebus išsiųsti iš Lietuvos, kol nagrinėjami jų prieglobsčio prašymai, 2021 m. rugsėjo 28 d. EŽTT priėmė sprendimą nebetęsti laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje. Plačiau: http://lrv-atstovas-eztt.lt/naujienos/2021-m-rugsejo-28-d-eztt-prieme-sprendima-nepratesti-laikinuju-aspaugos-priemoniu-5-uzsienieciu-byloje-as-ir-kiti-pries-lietuva-peticija-nr-4420521

    

   Šioje byloje EŽTT vertins, ar pareiškėjai buvo Lietuvos teritorijoje kuriuo nors metu laikotarpiu nuo 2021 m. rugpjūčio 29 d. iki 2021 m. rugsėjo 14 d. ir, jeigu taip, ar jie turėjo galimybę pateikti prieglobsčio prašymus kiekvienu tokio jų buvimo atveju.

    

   EŽTT nagrinės, ar pareiškėjai patyrė dėl Lietuvos pasienio pareigūnų veiksmų Konvencijos 3 straipsnyje draudžiamą elgesį. Šiuo požiūriu EŽTT ypač remiasi pareiškėjų teiginiais, kad sienos apsaugos pareigūnai jiems nesuteikė humanitarinės pagalbos.

    

   EŽTT taip pat vertins, ar pareiškėjai buvo apgręžiami į Baltarusiją ir, jeigu taip, ar Lietuvos institucijos laikėsi įsipareigojimų, nustatytų Konvencijos 3 straipsnyje, atsižvelgiant į: (a) pareiškėjų teiginį, kad Baltarusijoje nėra veikiančios prieglobsčio sistemos, todėl jiems iškilo pavojus būti grąžintiems į savo kilmės valstybę (Afganistaną) (b) pareiškėjų teiginį, kad jiems grėsė netinkamas Baltarusijos pasienio pareigūnų elgesys, todėl jie neturėjo kitos išeities, kaip tik likti miške.

   EŽTT nagrinės, ar pareiškėjams buvo pritaikytas kolektyvinis užsieniečių išsiuntimas, prieštaraujantis Konvencijos ketvirtojo protokolo 4 straipsniui, visų pirma, ar jie turėjo tikrus ir veiksmingus būdus patekti į Lietuvą.

    

   EŽTT vertins, ar pareiškėjai turėjo veiksmingą vidaus teisinės gynybos priemonę Konvencijos 13 straipsnio požiūriu dėl šių jų skundų: (a) pareiškėjų skundo pagal Konvencijos 3 straipsnį dėl Lietuvos pasienio pareigūnų netinkamo elgesio; (b) pareiškėjų skundo pagal Konvencijos 3 straipsnį ir Konvencijos ketvirtojo protokolo 4 straipsnį dėl apgręžimo ir kolektyvinio išsiuntimo į Baltarusiją.

    

   Galiausiai EŽTT vertins, ar Lietuvos institucijos vykdė laikinąsias apsaugos priemones, nustatytas pirmiau minėtu EŽTT 2021 m. rugsėjo 8 d. sprendimu, neišsiųsti pareiškėjų iš Lietuvos, kaip reikalaujama pagal Konvencijos 34 straipsnį.

  Atgal