• Perduota peticija dėl tariamai neužtikrintos galimybės ginti rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniais pažeistas pareiškėjo teises

    • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Čebelio peticiją prieš Lietuvą (peticijos Nr. 64249/17), kurioje pareiškėjas, remdamasis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) 1 dalimi ir 13 straipsniu (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę), skundžiasi dėl to, kad nepagrįstai atmetus pareiškėjo teiktus pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento jo skundas dėl pareiškėjui priklausančio žemės sklypo naudojimo paskirties pakeitimo į rekreacinę teisme nebuvo nagrinėtas. Pareiškėjo teigimu, lieka neaišku, kuriame teritorijų planavimo etape jis galėjo apskųsti konkrečius planuojamos teritorijos sprendinius teismams, kadangi vos patvirtinus naują Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo planą pareiškėjas neteko galimybės ginti savo teises.

       

      Teismas šioje byloje vertins, ar buvo pažeista pareiškėjo teisė kreiptis į teismą, garantuojama Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į jo skundą dėl pasiūlymų pakeisti savo žemės sklypo naudojimo paskirtį.

    Atgal