• Perduota byla dėl tariamai neužtikrintos sveikatos priežiūros pareiškėjos kardomojo kalinimo metu bei dėl jos laisvės apribojimo teisėtumo

    • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Leonienės peticiją prieš Lietuvą (peticijos Nr. 61264/17), kurioje pareiškėja, remdamasi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 3 straipsniu (kankinimo uždraudimas), skundžiasi dėl to, kad valdžios institucijos neužtikrino tinkamos sveikatos priežiūros, atsižvelgiant į jos sveikatos būklę, bei gydymo tęstinumo pareiškėjai esant kardomajame kalinime. Pareiškėja taip pat skundžiasi pagal Konvencijos 5 straipsnio (teisė į laisvę ir saugumą) 1, 3 ir 4 dalis dėl to, kad jos suėmimas buvo savavališkas, teismų sprendimai dėl jos suėmimo buvo tinkamai nemotyvuoti ir formalūs, o suėmimo trukmė buvo nepagrįsta. Be to, pareiškėjos teigimu, teismai apskritai nesvarstė švelnesnių kardomųjų priemonių taikymo galimybės.

       

      Teismas šioje byloje visų pirma vertins, ar dėl suėmimo pareiškėja patyrė nežmonišką ar žeminantį elgesį, kuriuo buvo pažeistas Konvencijos 3 straipsnis, atsižvelgiant į jos sveikatos būklę bei tai, ar pareiškėjai esant kardomajame kalinime jai buvo užtikrinta tinkama sveikatos priežiūra. Antra, Teismas spręs, ar pareiškėjos laisvės apribojimas buvo suderinamas su Konvencijos 5 straipsnio 1 dalimi. Ypač tai, ar pareiškėja buvo sulaikyta pagrįstai įtariant ją padarius nusikalstamą veiką ar pagrįstai manant, jog būtina užkirsti kelią padaryti nusikaltimą arba padarius tokį nusikaltimą – pabėgti, kaip numatyta Konvencijos 5 straipsnio 1 dalies c) punkte. Galiausiai Teismas vertins tai, kiek suėmimo skyrimo pareiškėjai metu valdžios institucijos atsižvelgė į pareiškėjos asmenines aplinkybes, tokias kaip jos sveikata, amžius, šeimos statusas ir kt. Taip pat tai, ar valdžios institucijos svarstė galimybę taikyti švelnesnes kardomąsias priemones.

    Atgal