• Perduota byla dėl tariamai patirto kankinimo atsisakius pareiškėjui leisti naudotis gydytojo rekomenduotu medicininiu prietaisu esant kardomajame kalinime

    • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Urbonavičiaus peticiją prieš Lietuvą (Nr. 549/17), kurioje pareiškėjas, remdamasis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 3 straipsniu (kankinimo uždraudimas), skundėsi, kad Kauno tardymo izoliatorius atsisakė leisti pareiškėjui įsigyti ir naudoti jo gydytojo rekomenduotą prietaisą (t. y. slėgio matavimo aparatą miego metu) jo sveikatos būklei gydyti. Pareiškėjo teigimu, dėl to pablogėjo jo sveikata.


      Teismas šioje byloje vertins, ar dėl suėmimo pareiškėjas patyrė nežmonišką elgesį, kuriuo buvo pažeistas Konvencijos 3 straipsnis, atsižvelgiant į jo sveikatos būklę. Teismas iš karto spręs ir dėl peticijos priimtinumo, ir dėl esmės.
       

    Atgal