• Perduota dar viena byla dėl slapto CŽV kalėjimo

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybei perduota Saudo Arabijos piliečio Mustafa Ahmed Adam al‑Hawsawi peticija prieš Lietuvą (Nr. 6383/17), kurioje remdamasis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 2 (teisė į gyvybę), 3 (kankinimo uždraudimas), 5 (teisė į laisvę ir saugumą), 6 (teisė į teisingą teismą), 8 (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą), 13 (teisė į veiksmingą gynybos priemonę) straipsniais ir Šeštojo protokolo 1 straipsniu (mirties bausmės panaikinimas) pareiškėjas skundžiasi dėl kankinimų ir laisvės bei privataus ir šeimos gyvenimo apribojimų, patirtų specialioje Jungtinių Amerikos Valstijų Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) suėmimo ir tardymo programoje kovoje su terorizmu, kurios metu, pareiškėjo teigimu, jis buvo perkeltas į Lietuvoje veikusį slaptą CŽV kalėjimą, taip pat pareiškėjas skundžiasi, kad nagrinėjant jam pareikštus kaltinimus dėl terorizmo, nužudymų ir finansinės bei logistinės pagalbos rugsėjo 11-osios teroristiniams aktams nagrinėjančioje karinėje komisijoje jam nėra užtikrintos teisingo teismo garantijos, be to, pareiškėjas skundžiasi Konvencijos garantijų pažeidimu dėl jam gresiančios mirties bausmės. Anot pareiškėjo, jam nėra užtikrintos veiksmingos teisinės gynybos priemonės dėl minėtų skundų. Pareiškėjas Lietuvos atsakomybę kildina iš to, kad dalyvaudama slaptoje CŽV programoje Lietuvos Respublika prisidėjo prie pareiškėjo patirtų ir jam gresiančių žmogaus teisių pažeidimų. Pareiškėją Europos Žmogaus Teisių Teisme atstovauja nevyriausybinė organizacija Redress.

   Pareiškėjas al-Hawsawi buvo paimtas į nelaisvę 2003 m. kovą Pakistane ir nuo to laiko buvo kalinamas įvairiose slaptose CŽV įkalinimo vietose. Jis buvo laikomas vienu iš „labai vertingų kalinių“, kurių atžvilgiu buvo taikomos specialios tardymo metodikos. Savo peticijoje pareiškėjas teigia, kad jis buvo perkeltas į Lietuvą 2005 metais vienu iš 3 CŽV vykdytų skrydžių per Lietuvą, o iš Lietuvos buvo išvežtas 2006 m. kovo 25 d., kai CŽV slaptasis kalėjimas buvo tariamai uždarytas dėl negalėjimo suteikti būtinąją medicininę pagalbą.

   Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo pateiktus duomenis, šiuo metu pareiškėjas yra kalinamas JAV administruojamoje Gvantanamo įlankos jūrų pajėgų bazėje Kuboje. Dėl galimo pareiškėjo atvežimo, laikymo ir išvežimo iš Lietuvos aplinkybių yra atliekamas ikiteisminis tyrimas.

   Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas pasiūlė šalims sudaryti taikų susitarimą. Jei iki š.m. kovo 22 d. taikus susitarimas nebus pasiektas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė turės per 6 savaites pateikti atsakymus į bylos šalims suformuotus klausimus, kuriuos formuluodamas Teismas remiasi kitoje panašaus pobūdžio byloje Abu Zubaydah prieš Lietuvą nustatytomis aplinkybėmis.

   Pažymėtina, kad pareiškėjas Al‑Hawsawi buvo pateikęs skundą Europos Žmogaus Teisių Teismui ir prieš Lenkiją dėl jo galimo kalinimo Lenkijos teritorijoje veikusiame slaptame CŽV kalėjime. Tačiau JAV išslaptinus daugiau CŽV dokumentų paaiškėjo, kad atitinkamu laikotarpiu pareiškėjas buvo kalinamas Afganistane, todėl savo peticiją prieš Lenkiją jis atsiėmė ir byla 2018 m. spalio 16 d. nutarimu buvo išbraukta iš Teismo bylų sąrašo.

  Atgal