• Perduota dar viena byla dėl tariamai pažeistų nuosavybės teisių

  • Teismas perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Vaidoto Jankausko peticiją (Nr. 26488/18) dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencijos) pirmojo protokolo 1 straipsnyje įtvirtintos teisės į nuosavybės apsaugą tariamo pažeidimo.

    


   Remdamasis Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsniu pareiškėjas skundžiasi dėl to, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panaikino deklaraciją apie privažiavimo prie pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių sklypų kelio statybos užbaigimą bei nuosavybės teisių į minėtą kelią teisinę registraciją ir todėl pareiškėjas patyrė finansinių nuostolių.

    


   Panaikindamas pirmiau minėtą deklaraciją ir teisinę kelio registraciją Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pabrėžė, kad norint registruoti nuosavybės teises į kelią, asmuo turi būti ir žemės, ant kurios pastatytas kelias, savininkas. Pareiškėjas turėjo kelio statybai reikiamus leidimus, tačiau kelią pastatė ant valstybei nuosavybės teise priklausančios žemės, todėl neturėjo teisinio pagrindo registruoti nuosavybės teisių į kelią savo vardu.

    


   Šioje byloje Teismas vertins, ar buvo ribojama pareiškėjo teisė netrukdomai naudotis nuosavybe Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnio prasme, atsižvelgiant į tai, kad nuosavybės teisės į kelią buvo panaikintos.
    

  Atgal